Accounting and taxes

Po przeszło dwóch latach od przyjęcia założeń nowej Ordynacji podatkowej, w dniu dzisiejszym, tj. 23 października 2017 r., opublikowano opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego, projekt nowej Ordynacji podatkowej (projekt datowany na dzień 6 października 2017 r.).

Z uwagi na liczne nowelizacje obowiązującej od dnia 1 stycznia 1998 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, przed ponad trzema laty została podjęta decyzja o przygotowania projektu całkowicie nowego aktu prawnego oraz rezygnacji z dostosowywania przepisów obecnej Ordynacji podatkowej do zmieniającej się rzeczywistości, w drodze dalszych nowelizacji (w rzeczywistości równolegle do prac Komisji wprowadzano w życie kolejne nowelizacje obecnej Ordynacji podatkowej).

Jako uzasadnienie podjętej decyzji o konieczności opracowania nowej Ordynacji podatkowej wskazywano potrzebę uporządkowania podstawowego dla polskiego systemu podatkowego aktu prawnego, a tym samym uporządkowania i dopracowania reguł rządzących polskim podatkami.

Jak możemy przeczytać w projekcie uzasadnienia do nowej Ordynacji podatkowej, intencją autorów projektu było przebudowanie ogólnego prawa podatkowego, w tym wprowadzenie szeregu nowych, jak również zreformowanie obecnie funkcjonujących na gruncie prawa podatkowego instytucji prawnych.

Warto zwrócić uwagę na obszerność przygotowanego projektu – opublikowana propozycja brzmienia nowej Ordynacji podatkowej zawiera prawie 700 artykułów (dokładnie 687 artykułów).

Dodatkowo, oprócz projektu nowej Ordynacji podatkowej, przedstawione zostały propozycje przepisów wprowadzających nowy akt prawny (kolejne 165 artykułów), jak również projekty 42 aktów wykonawczych do nowej Ordynacji podatkowej.

Treść poszczególnych projektów została udostępniona na stronie Ministerstwa Finansów – dla Państwa wygody zamieszczamy bezpośredni link do tekstów poszczególnych projektów: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komisja-kodyfikacyjna-ogolnego-prawa-podatkowego/prace-komisji

Tomasz Kolarczyk

Tomasz Kolarczyk


tomasz.kolarczyk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *