Rows of shopping carts at supermarket entrance

3 listopada 2016 r. na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Gospodarczego przedstawiona została koncepcja Ministerstwa Finansów w sprawie „przejściowego” podatku od sprzedaży detalicznej, który miałby obowiązywać w 2017 r.

Tytułem przypomnienia, na mocy rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z 18 października 2016 r. nastąpiło zaniechanie poboru podatku od sprzedaży detalicznej w stosunku do przychodów osiąganych w okresie od 1 września do dnia 31 grudnia 2016 r. O projekcie rozporządzenia pisaliśmy tutaj.

Jednocześnie, 20 października 2016 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, na mocy którego wejście w życie tej ustawy ma zostać przesunięte do dnia 1 stycznia 2018 r. Przyjęcie ustawy nowelizującej spowoduje zatem, iż podatkiem handlowym (w kształcie uregulowanym w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r.) nie zostaną objęte przychody ze sprzedaży detalicznej osiągane w 2017 r.

Ministerstwo Finansów ma jednak nowy pomysł na opodatkowanie branży handlowej w 2017 r. Koncepcja zaprezentowana 3 listopada 2016 r. podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Gospodarczego zakłada wprowadzenie podatku handlowego ze stawką liniową, obejmującego wszystkie podmioty prowadzące handel detaliczny. Resort finansów zaproponował stawkę 1,5% przychodów, natomiast posłowie ww. zespołu parlamentarnego opowiadali się za stawką 1,2%. Podatek w takim kształcie miałby obowiązywać od stycznia albo lutego 2017 r.

Konstrukcja „przejściowego” podatku handlowego nie przewiduje kwoty wolnej od podatku. Zastosowanie stawki liniowej w zestawieniu z brakiem kwoty wolnej od podatku spowoduje, iż podatek handlowy w nowym kształcie nie będzie miał progresywnego charakteru. Progresywny charakter obowiązującego obecnie podatku od sprzedaży detalicznej budził zastrzeżenia Komisji Europejskiej.

Koncepcja „przejściowego” podatku handlowego zakłada, iż będzie on odprowadzany w formie miesięcznych zaliczek, a następnie rozliczany rocznie. Zaliczki na podatek handlowy mają być uwzględniane przy rozliczaniu podatków dochodowych – kwota odprowadzonego podatku handlowego ma pomniejszać zobowiązania podatkowe w zakresie podatku CIT/PIT. Dzięki temu, pomimo wyeliminowania progresywnego charakteru, podatek ten miałby uderzyć głównie w podmioty unikające płacenia podatków dochodowych w Polsce.

Piotr Prokocki

Piotr Prokocki
Radca Prawny, Senior Tax Consultant

piotr.prokocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *