Przełomowym w dotychczasowej linii orzeczniczej stał się wyrok z dn. 19/10/2010 (sygn. akt II FSK 1047/09), w którym NSA poparł argumenty podatników i stwierdził, że wniesienie udziałów, akcji (lub innych papierów wartościowych) do funduszu inwestycyjnego jest operacją neutralną podatkowo.

NSA stwierdził, że przychodem jest tylko takie przysporzenie majątkowe, które ma charakter trwały (definitywne), a przez to – prawnie uchwytny. Tym samym, przychodem nie mogą być otrzymane certyfikaty inwestycyjne, gdyż na chwilę ich objęcia stanowią przysporzenie o charakterze potencjalnym, nieskonkretyzowanym. Ostateczna wartość certyfikatów inwestycyjnych powstaje zaś dopiero w momencie umorzenia certyfikatów (także w przypadku likwidacji funduszu), zbycia certyfikatów na rzecz osoby trzeciej albo (wyjątkowo) w następstwie wypłaty dochodów funduszu bez umarzania certyfikatów inwestycyjnych.
Co prawda wyrok zapadł na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ale należy uznać, iż rozstrzygniecie tej kwestii na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinno być tożsame.

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *