Stanowisko spółki, zgodnie z którym, przygotowanie produkcji wyrobów w SSE korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („CIT”), zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 października 2011 r. (ILPB3-423-324/11-2/MM).

Spółka wskazała, iż na podstawie odpowiedniego zezwolenia prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE. Spółka produkuje swoje wyroby na zamówienie konkretnego kontrahenta i w związku z tym, etap właściwej produkcji danego wyrobu jest poprzedzony etapem przygotowania produkcji, tak aby produkt spełniał określone przez kontrahenta wymogi i parametry. Wydatki poniesione przez Spółkę na przygotowanie produkcji powodują wzrost ceny w stosunku do tej, która obowiązywałaby, gdyby przygotowanie produkcji nie było konieczne.

W związku z powyższym Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację, w którym zadała pytanie czy dochód uzyskany przez Spółkę z tytułu przygotowania produkcji wyrobów, które są objęte posiadanym przez Spółkę zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie SSE korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Spółka argumentowała przy tym, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie odpowiedniego zezwolenia. Zwolnienie przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE. Oprócz tego Spółka podkreślała, iż z uwagi na konieczność poniesienia określonych wydatków Spółka otrzymuje w zamian wynagrodzenie, i w konsekwencji powstaje dochód, który zdaniem Spółki należy uznać za związany z działalnością produkcyjną Spółki prowadzoną na terenie SSE. Zatem, w opinii spółki dochód osiągnięty przez spółkę z tytułu przygotowania produkcji korzysta ze zwolnienia w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Organ podatkowy uwzględnił stanowisko Spółki, potwierdzając, że dochód ściśle związany z działalnością produkcyjną Spółki prowadzoną na terenie SSE uzyskany przez Spółkę z tytułu przygotowania produkcji wyrobów, które są objęte posiadanym przez Spółkę zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie SSE, korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *