Ważna informacja dla podatników, którzy otrzymują finansowanie od podmiotów powiązanych!

3 grudnia 2010r. WSA orzekł, iż „wartość zadłużenia” w rozumieniu art. w 16 ust 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, obejmuje wyłącznie zadłużenie z tytułu „pożyczek” zdefiniowanych w art. 16 ust. 7 b ustawy o CIT. tj.:
• umów, w których dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy;
• emisji papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozytu nieprawidłowego lub lokaty.
Jeżeli nowe podejście zaprezentowane przez WSA upowszechni się, podatnicy będą mogli obliczając wartość zadłużenia spółki wobec kwalifikowanych udziałowców brać pod uwagę jedynie zadłużenie „pożyczkowe” wynikające z przepisów o „cienkiej kapitalizacji”, a nie całość zadłużenia wobec udziałowców, co w sposób znaczy może wpłynąć na wysokość kwoty odsetek, która będzie mogła być przez podatników uznana jako koszt uzyskania przychodu.

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *