Sukcesywnie dostosowujemy nasze prawo do prawa wspólnotowego. Przykładem może być nowelizacja Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wprowadzone zmiany dotyczą kilku istotnych przepisów, które do tej pory budziły wątpliwości interpretacyjne, kwestionowana była ich zgodność z prawem wspólnotowym lub, po prostu, stały się nieaktualne w obowiązującym stanie prawnym.

Przede wszystkim zmianie uległy zasady ustalania podstawy opodatkowania w przypadku umowy sprzedaży. Zasady te zostały uproszczone i ujednolicone dla wszystkich podmiotów. Przepisy jasno teraz określają, iż przy umowie sprzedaży podstawę opodatkowania stanowi zawsze wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Ustawodawca bardzo słusznie usunął niepotrzebny i nieaktualny przepis o odrębnym sposobie określania podstawy w wypadku umów zawieranych przez nierezydentów. Ze względu na dokonane w ostatnich latach zmiany prawa dewizowego, regulacja ta pozbawiona była w praktyce pusta.

Grzegorz Sprawka

Grzegorz Sprawka
Adwokat, Doradca Podatkowy, Senior Tax Manager

grzegorz.sprawka@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *