Usługi eksperckie świadczone przez członków zarządu spółki cypryjskiej nie powodują powstania zakładu na terytorium Polski. Ta niewątpliwie korzystna dla polskich podatników teza, płynie z interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (DIS) w dniu 15 czerwca 2011 (IPPB5/423-335/11-2/PS).

Dosyć często stosowanym obecnie rozwiązaniem, jest inwestowanie przez polskich inwestorów poprzez spółki cypryjskie, które – będąc dosyć prostymi w założeniu i utrzymaniu – pozwalają również na osiągnięcie pewnych korzyści podatkowych. Niemniej jednak, w przypadku inwestowania poprzez spółkę cypryjską na terytorium Polski rodzi się ryzyko powstania zakładu spółki cypryjskiej w Polsce w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO),powodujący konieczność zapłacenia podatku od dochodu osiągniętego przez spółkę cypryjską w Polsce.

Zakład jest rozumiany w UPO jako stała placówka, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność Przedsiębiorstwa. Jednocześnie UPO zastrzega, iż jeżeli osoba, inna aniżeli niezależny przedstawiciel działa w imieniu przedsiębiorstwa, posiadając pełnomocnictwo, do zawierania umów w Umawiającym się Państwie i Pełnomocnictwo to w tym Państwie wykonuje, to uważa się, że przedsiębiorstwo to posiada zakład w tym Państwie w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności, którą osoba ta, podejmuje dla przedsiębiorstwa.

Przedmiotowa interpretacja dotyczyła sytuacji, w której spółka cypryjska świadczyłaby na terenie Polski usługi o charakterze eksperckim, doradczym i zarządczym w ramach prowadzenia inwestycji w zakresie budowy farm wiatrowych ze spółką mającą siedzibę na terytorium Polski poprzez swoich członków zarządu. Usługi te nie polegałyby na zawieraniu dodatkowych umów w imieniu spółki na terenie Polski.

Zdaniem DIS, w związku z wyżej opisanymi usługami nie powstanie w Polsce zakład spółki cypryjskiej w rozumieniu UPO i tym samym dochody osiągane przez spółkę cypryjską nie będą podlegały opodatkowaniu na terenie Polski podatkiem dochodowym.

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *