Już od 1 października podatnicy VAT świadczący usługi cyfrowe (tj. telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne) będą mogli zarejestrować się w Polsce do systemu MOSS (Mini One Stop Shop). W związku z tym 9 września MF zorganizowało we współpracy z Komisją Europejską konferencję na temat obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. reguł dotyczących miejsca opodatkowania tych usług. Konferencja była okazją do wyjaśnienia czekających zmian, jak i prezentacji stanu przygotowań do ich implementacji.

Zamiarem organizatorów konferencji pt. Konferencja VAT – Miejsce świadczenia usług / Mały punkt kompleksowej obsługi (Mini One Stop Shop, MOSS)  – materiały z konferencji dostępne tutaj – było przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów reformy. Jak pisaliśmy wcześniej (tutaj), głównym celem zmian jest opodatkowanie usług cyfrowych wyłącznie w miejscu konsumpcji (często w kilku państwach UE). Z tego też powodu dla ułatwienia zdecydowano, że obowiązki ewidencyjne i zapłata podatku będą realizowane zasadniczo w państwie identyfikacji podatnika poprzez tzw. mały punkt kompleksowej obsługi (de facto system teleinformatyczny przygotowany przez dane państwo członkowskie).

Podczas konferencji omówiono główne założenia reformy, definicje poszczególnych usług cyfrowych (telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych), przesłanki uznania podmiotu za dostawcę lub nabywcę usług oraz wskazówki ustalania miejsca konsumpcji. Wielokrotnie odwoływano się do wskazówek zawartych w Notach wyjaśniających (dostępne również w języku polskim tutaj).

Techniczne aspekty implementacji MOSS prezentowali przedstawiciele administracji podatkowych z Włoch i Estonii (tj. krajów z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu e-administracji). Zaprezentowano funkcjonalne portale internetowe, które mają ułatwić rejestrację, składanie deklaracji i zapłatę podatku.

Propozycja krajowych rozwiązań została także zaprezentowało przez polskie Ministerstwo Finansów:

 • wskazano dedykowane dla procedury MOSS krajowe urzędy skarbowe, tj. Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście i Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi;
 • potwierdzono sposób rozliczenia deklaracji w walucie EUR;
 • przedstawiono wzory interaktywnych formularzy rejestracyjnych (VIU-R i VIN-R) i deklaracji (VIU-D i VIN-R), odpowiednio dla procedury unijnej (VIU) i nieunijnej (VIN) składanych za pośrednictwem systemu e-Deklaracje;
 • potwierdzono, że od 1 października przyjmowane będą zgłoszenia rejestracyjne i uprzedzono, że początkowo postanowienia o rejestracji mogą być wysyłane z opóźnieniem (tj. do końca roku, później procedura ma trwać ok. 5 dni roboczych);
 • wskazano, że postanowienia będą wysyłane zarówno tradycyjnie, jak i mailowo;
 • zapowiedziano udostępnienie otwartego standardu wymiany informacji opartego o XML, co ma umożliwić dostosowanie systemów informatycznych podatników;
 • wskazano punkt kontaktowy MF: procedura.moss@mofnet.gov.pl.

Ze szczególnym naciskiem Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę na 2 kwestie:

 • termin na złożenie deklaracji upływa zawsze z 20. dniem miesiąca następującego po zakończeniu kwartału rozliczeniowego, także w dzień wolny od pracy.
 • tytuł przelewu podatku będzie musiał zawierać tzw. UNR (unikatowy numer referencyjny) nadawany po złożeniu deklaracji, a przelewy wykonane bez tego numeru mogą być zwracane, a termin płatności może być uznany za niedochowany.

Zwracamy uwagę, że o ile pierwsza kwestia została wprost sformułowana w nowelizacji ustawy o VAT (zob. nowy art. 130c ust. 3 ustawy o VAT – tekst nowelizacji tutaj), to już druga informacja wzbudziła kontrowersje z uwagi na niejednoznaczne brzmienie przepisów w tym zakresie. Nowy art. 130c ust. 8 ustawy o VAT mówi bowiem jedynie o tym, że:

podatnicy są obowiązani do wpłacania kwot VAT w euro, wskazując deklarację VAT,
której dotyczy wpłata
, w terminie, o którym mowa w ust. 2, na rachunek bankowy
drugiego urzędu skarbowego.

W konsekwencji, warunek przedstawiony przez MF w trakcie konferencji może być w przyszłości przedmiotem sporów toczonych przez podatników, którzy popełnią zwyczajną pomyłkę w UNR lub dokonają wpłaty lub nawet nadpłaty podatku z tytułu świadczenia usług cyfrowych, nie podając UNR, wskazując jednak słownie właściwy okres rozliczeniowy.

Jeśli są Państwo zainteresowani doradztwem w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

komentarze 2

 1. Opodatkowują już chyba wszystko co jest możliwe, czy to skłoni Polaków do jakiejś zmiany? Jestem ciekaw jak długo przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne będą znosić te obciążenia podatkowe.

 2. Polak Mały coraz Mniejszy

  Szanowny Panie.
  Wydaje się wskazane zapoznanie się z Dz.U. z 2011 nr 43 poz. 224. (USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim).
  W tym kontekście nazwa „Mini One Stop Shop” łamie prawo RP. Chyba że to już USA, tylko wtedy poproszę o 6% VAT.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *