Wznowienie prac nad matrycą stawek VAT

W dniu wczorajszym (3 lipca 2019 r.), w trakcie trwającego posiedzenia Sejmu, doszło do wznowienia prac nad projektem ustawy dotyczącej m.in. nowej matrycy stawek podatku VAT.

Chodzi o prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Przedmiotowy projekt oprócz wprowadzenia nowej matrycy stawek podatku VAT, zakłada również wprowadzenie nowej instytucji – Wiążącej Informacji Stawkowej, a także rezygnację z obecnie stosowanych dla potrzeb podatku VAT kodów PKWiU z 2008 r. na rzecz kodów CN (kodów Nomenklatury Scalonej – które miałyby być właściwe dla potrzeb klasyfikacji towarów) oraz na rzecz kodów PKWiU z 2015 r. (które miałyby być właściwe dla potrzeb klasyfikacji usług).

Już w marcu br. projekt trafił do Sejmu, gdzie miał być przedmiotem I czytania, które jednakże nie zostało dokończone, zaś prace nad projektem zostały wstrzymane.

Po kilku miesiącach niepewności, w dniu wczorajszym (3 lipca 2019 r.) prace sejmowe nad projektem zostały wznowione – w wyniku wczorajszego głosowania zdecydowano o kontynuowaniu prac nad projektem ustawy (projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych).

Tomasz Kolarczyk

Tomasz Kolarczyk


tomasz.kolarczyk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *