CCCTB to projekt Wspólnej Skonsolidowanej Podstawy Opodatkowania od Osób Prawnych. W dużym uproszczeniu projekt CCCTB ma umożliwić tworzenie europejskich grup podatkowych obejmujących spółki kapitałowe. Wdrożenie projektu CCCTB pozwoli na transgraniczne rozliczanie strat oraz wyeliminuje konieczność badania cen rynkowych dla transakcji prowadzonych w ramach grupy. Wszystko to ma umożliwić obniżenie kosztów podatkowych związanych z transgraniczną działalnością gospodarczą.

W marcu ubiegłego roku projekt CCCTB został sformalizowany w postaci projektu dyrektywy CCCTB, przygotowanego przez Komisję Europejską (projekt dyrektywy CCCTB w wersji elektronicznej). Od tego momentu możemy mówić o rozpoczęciu oficjalnych prac legislacyjnych w tym zakresie. Obecnie projekt dyrektywy CCCTB jest przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego. W dniach 18 i 19 kwietnia 2012 roku w Parlamencie Europejskim odbędzie się pierwsze czytanie projektu dyrektywy dotyczącej CCCTB, w ramach którego odbędą się debata oraz głosowanie nad tym projektem.

Do tej pory nad projektem dyrektywy CCCTB pracowała komisja parlamentarna Parlamentu Europejskiego. Rezultatem tych prac jest sprawozdanie, w którym zaproponowano różnorodne poprawki do tekstu dyrektywy CCCTB. W szczególności należy tu wskazać następujące propozycje:

– system CCCTB docelowo ma być obowiązkowy dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie UE, podczas gdy Komisja Europejska proponowała, by opodatkowanie zgodnie z zasadami CCCTB miało charakter dobrowolny;
– zmiana algorytmu formuły podziału poprzez usunięcie wskaźnika obrotu, który był pierwotnie proponowany przez Komisję Europejską. W konsekwencji wzór na podział skonsolidowanej podstawy opodatkowania miałby opierać się wyłącznie na dwóch wskaźnikach: wielkości zatrudnienia i aktywach.
– w przypadku gdy nie będzie możliwe przyjęcie jednomyślnej decyzji w sprawie wdrożenia CCCTB we wszystkich państwach członkowskich UE, rekomendowane jest podjęcie wzmocnionej współpracy w tym zakresie. Wskazywane jest, iż wzmocnioną współpracę powinny zainicjować państwa członkowskie, których walutą jest euro, ale powinna ona być także otwarta na inne państwa członkowskie UE.

Warto także wskazać, że w sprawozdaniu z prac komisji parlamentarnej podkreślono, iż należy podnieść atrakcyjność wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, tak aby przepisy dotyczące wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych były korzystniejsze dla przedsiębiorstw niż obecne systemy krajowe. Powyższe propozycje, a także cały projekt CCCTB będą w najbliższych dniach przedmiotem debaty na forum Parlamentu Europejskiego.
Jednocześnie, 15 maja 2012 r. projekt CCCTB ma być dyskutowany podczas zebrania Rady ECOFIN, co może być kolejnym impulsem do przyspieszenia prac nad wdrożeniem CCCTB.

Prowadzone przez Parlament Europejski prace na projektem CCCTB świadczą o tym, iż projekt ten nie trafił na półkę, jak się tego dosyć powszechnie spodziewano. Dodatkowo, poprawki proponowane przez komisję parlamentarną Parlamentu Europejskiego wskazują, iż podejmowanie są rzeczywiste działania mające na celu uczynienie CCCTB atrakcyjnym rozwiązaniem podatkowym dla spółek prowadzących działalność gospodarczą na terenie UE. Kto wie – może projekt CCCTB jest więc bliższy realizacji niż nam się to może wydawać?

Karol Kołowski

Karol Kołowski


karol.kolowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *