Takie rozstrzygnięcie zapadło w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 537/11). Stanowisko składu orzekającego w sprawie dotyczącej opodatkowania czynności wniesienia do spółki wierzytelności własnej podatkiem od towarów i usług rozwiewa wątpliwości podatników w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wniesienia własnej wierzytelności.

Istotą sporu była zaprezentowana przez podatnika wykładnia art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którymi czynność wniesienia wierzytelności własnej do spółki stanowi wkład pieniężny i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ani jako odpłatna dostawa towarów ani też jako odpłatne świadczenie usług.
Organy podatkowe stwierdziły natomiast, że czynność wniesienia wkładu w postaci wierzytelności posiadanej względem spółki podlega opodatkowaniu, a z chwilą objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej podmiot wnoszący aport, w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, uzyskuje przychód w wysokości wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności, który to przychód podlega opodatkowaniu zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, jako odpłatna dostawa towarów.

Rozpatrując sprawę Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że wierzytelności nie można uznać za towar, gdyż nie spełnia definicji towaru zawartej w przepisach ustawy o VAT, a tym samym wniesienie wierzytelności nie stanowi dostawy towarów. Co więcej wniesienia wierzytelności nie można również za świadczenie usług, gdyż jest ono jedynie przejawem wykonania prawa własności w stosunku do wierzytelności powstałej z innego tytułu.

Rozstrzygając sprawę Sąd podzielił pogląd zaprezentowany przez podatnika oraz przychylił się do argumentacji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, stwierdzając, że prawidłowo dokonana wykładnia art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, iż czynność wniesienia do spółki przedmiotowego wkładu w postaci wierzytelności własnej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ani jako odpłatna dostawa towarów ani też jako odpłatne świadczenie usług. Tym samym czynność ta pozostaje poza zakresem przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Izabela Prokofi

Izabela Prokofi


izabela.prokofi@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *