Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPB2/436-24/12-2/MF z 17 kwietnia 2012 r. W stanie faktycznym sprawy wskazano, że spółka akcyjna będąca jedynym wspólnikiem wnioskodawcy planuje podział zysku (w tym wypracowanego w roku ubiegłym). Jako, że aktualnie wnioskodawcy brakuje wystarczającej ilości środków pieniężnych na wypłatę dywidendy, rozważa on wypłatę dywidendy w formie rzeczowej. Dlatego też, przygotowuje on projekt uchwały zgromadzenia wspólników, zgodnie z którą dywidenda zostanie wypłacona w formie rzeczowej w drodze transferu posiadanych przez wnioskodawcę udziałów w spółce zależnej. Wnioskodawca powziął jednocześnie wątpliwość czy wypłata dywidendy we wskazanej formie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem podatnika, czynność ta nie powinna podlegać opodatkowaniu PCC. Jego zdaniem czynności podlegające wskazanemu podatkowi wymienione zostały w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wskazał też, że wymieniony w tym przepisie katalog czynności ma charakter zamknięty, przez co czynności niewymienione w tym katalogu nie podlegają opodatkowaniu PCC, choćby wywoływały takie same bądź podobne skutki w sferze gospodarczej jak te czynności, które wymieniono w tym przepisie. Do czynności tych należą np. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, ustanowienie hipoteki, umowa spółki oraz zmiany wszystkich umowy wskazanych w tym przepisie. Dlatego też, biorąc pod uwagę treść przepisu, oraz brak wskazania w nim czynności wypłaty dywidendy rzeczowej, powyższa czynność nie powinna podlegać opodatkowaniu PCC. Podatnik we wniosku o wydanie interpretacji wskazał bowiem, że uchwałę w sprawie deklaracji dywidendy rzeczowej oraz dokumentu przenoszącego własność udziałów spółki zależnej w wykonaniu tej uchwały nie należy traktować na równi z umową sprzedaży praw majątkowych (udziałów), ze względu na cywilnoprawną konstrukcję umowy sprzedaży. Organ interpretacyjny potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, wskazując przede wszystkim na zamknięty katalog czynności podlegających PCC.

Katarzyna Maćkowska

Katarzyna Maćkowska


katarzyna.mackowska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *