W kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu otrzymanego przez wspólnika spółki jawnej z tytułu przeniesienia na wspólników ogółu praw i obowiązków przysługujących mu w spółce jawnej zapadł wyrok (wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w dniu 6 kwietnia 2011. sygn. I SA/Bk 659/10).

W omawianym wyroku Sąd uznał, iż przychód ze sprzedaży przez wspólnika spółki jawnej wspólnikom tejże spółki praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w spółce, należy zaliczyć do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT. W konsekwencji, taki przychód, zdaniem sądu, należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych w dacie otrzymania środków finansowych. Tym samym Sąd uznał za uprawnione twierdzenie organu podatkowego, że przychód ze sprzedaży udziałów w spółce jawnej rozumiany jako sprzedaż ogółu praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w tej spółce, podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Ponadto, Sąd uznał, iż kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży udziału w spółce jawnej będą wszystkie udokumentowane wydatki, które poniesione zostaną w celu uzyskania przychodu i mają związek ze źródłem tego przychodu. Wśród nich znajdą się oczywiście wydatki poniesione na wniesienie przez wspólnika udziału do spółki. Nie będą to jednak jedyne wydatki, które można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów w spółce jawnej.

W kwestii dotyczącej stawki oraz terminu płatności podatku Sąd wskazał, iż dochód z tego źródła podlega kumulacji z dochodami z innych źródeł, opodatkowanymi według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, uzyskanymi w ciągu roku podatkowego i należy go wykazać w zeznaniu rocznym.

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Tagi

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *