W dniu 26 listopada br. uchwalona została nowelizacja ustawy o VAT. Najistotniejsza zmiana dotyczy czasowego podwyższenia (na 3 lata) podstawowej stawki VAT z 22% do 23%.

VAT co do zasady jest podatkiem cenotwórczym (zgodnie z ustawą o cenach), jednak nie oznacza to, że dozwolona jest automatyczna zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany stawek podatku VAT – w szczególności dotyczy to umów, w których cena jest określona w kwocie brutto.

Kwestia zmiany VAT i wpływu tej zmiany na ceny kontraktowe była przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego w związku z wprowadzeniem zmian stawek w 2004 r.

SN wskazał, że podwyższenie stawek VAT za roboty budowlane bez zmiany umowy zawartej przed dniem wprowadzenia nowych stawek podatku nie oznacza obowiązku zapłaty wynagrodzenia netto powiększonego o VAT obliczony według podwyższonej stawki.

Wiele umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym konstruowanych jest na zasadzie „kwota netto plus 22 % VAT”, a nie plus „obowiązująca stawka VAT”. W konsekwencji mogą się zdarzyć sytuacje sporne dotyczące tej podwyżki.

Należy zatem zwrócić uwagę na odpowiednie uregulowanie wysokości ceny, w szczególności w kontekście możliwych dalszych podwyżek stawek VAT.

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2011 r.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *