Znaczną część planowanej nowelizacji ustawy o podatku od osób prawnych oraz od osób fizycznych zajmą zmiany dotyczące spółek osobowych. Kwestie te w chwili obecnej wywołują wiele rozbieżności i problemów praktycznych, dlatego ustawodawca kierując się wzmocnieniem zasady zaufania obywateli do Państwa planuje uregulować m.in.:

  • skutki podatkowe wniesienia wkładu do spółki osobowej, jak tez zasady wyceny i amortyzacji wnoszonych środków majątkowych,
  • zasady ustalania kosztów przy zbyciu przedmiotu wkładu,
  • skutki podatkowe likwidacji spółki osobowej oraz wystąpienia wspólnika ze spółki.

Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *