24 marca Rada Unii Europejskiej przyjęła zmiany do Dyrektywy Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.

Tekst zmian w języku angielskim dostępny tutaj.

Dyrektywa reguluje zasady efektywnego opodatkowania dochodów odsetkowych osób fizycznych i stanowi podstawę prawną dla unijnego systemu automatycznej wymiany informacji między państwem członkowskim źródła, tj. państwem podmiotu wypłacającego odsetki, oraz państwem członkowskim rezydencji, tj. państwem właściciela odsetek (ang. beneficial owner).

Głównym celem zmian jest dostosowanie zasad wymiany informacji do obecnych zachowań inwestorów i stosowanych strategii optymalizacyjnych. Nowe przepisy poszerzają zakres dyrektywy 2003/48/WE i mają ułatwić administracjom podatkowym „prześwietlanie” (ang. look-through) takich struktur jak np. fundusze inwestycyjne, fundusze powiernicze (trusty) czy fundacje w celu ustalenia właścicieli odsetek.

Wśród struktur, które nie podlegają efektywnemu opodatkowaniu, nowe przepisy wymieniają wprost polskie podmioty transparentne podatkowo, tj. spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, partnerską i cywilną.

Nowe zasady mają wejść w życie od 2017 roku. Implementacja dyrektywy do ustawodawstw państw członkowskich ma nastąpić do stycznia 2016 roku.

Dodatkowe informacje

  • Podsumowanie postulowanych zmian w formie prezentacji w języku angielskim dostępne tutaj.
  • Ogólne informacje na temat dyrektywy w języku polskim dostępne tutaj.
Łukasz Dominik

Łukasz Dominik


lukasz.dominik@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *