1 września br. weszły w życie zmiany ustawy o podatku akcyzowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Część zmian wynika z dostosowania ustawy do prawa unijnego. Dostosowanie ma na celu:

  • unormowanie krajowego systemu teleinformatycznego służącego do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych, a także uregulowanie kwestii związanych z elektroniczną obsługą zabezpieczeń akcyzowych w związku z wprowadzeniem ww. systemu,
  • wprowadzenie definicji zawieszającej procedury celnej i zmiana definicji importu,
  • wprowadzenie pojęcia „zarejestrowanego wysyłającego” w celu umożliwienia szerszego zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do importowanych wyrobów akcyzowych,
  • ujednolicenie pojęć zarejestrowanego handlowca i niezarejestrowanego handlowca w jedną instytucją zarejestrowanego odbiorcy,
  • określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych z dopuszczonych do konsumpcji na terytorium Unii Europejskiej.
Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *