1 września br. weszły w życie zmiany ustawy o podatku akcyzowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Część zmian wynika z uwzględnienia przez ustawodawcę stosowanej praktyki w obszarze akcyzy. Zmiany te, to zasadniczo:

  • usunięcie luki prawnej poprzez opodatkowanie zużycia nabywanej na własne potrzeby energii elektrycznej przez podmioty posiadające koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej,
  • wprowadzenie regulacji mającej na celu zapobieżenie podwójnemu opodatkowaniu akcyzą energii elektrycznej w sytuacji, gdy energia elektryczna, od której akcyza została zapłacona w należnej wysokości stanie się ponownie przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu,
  • prowadzenie regulacji przewidującej powstanie obowiązku podatkowego w przypadku niedopełnienia obowiązku prowadzenia ewidencji przez „podmioty zużywające” prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
  • uregulowanie zasad dokonywania w pewnych sytuacjach ponownego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
  • ograniczenie zakresu podmiotów, które mogą złożyć zabezpieczenie akcyzowe w miejsce podatnika akcyzy,
  • unormowanie odpowiedniego stosowania tzw. wiążących informacji taryfowych (WIT) wydawanych na podstawie przepisów prawa celnego, w sprawach z zakresu podatku akcyzowego przez organy podatkowe i podmioty prowadzące działalność w zakresie wyrobów akcyzowych.
Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *