Wystąpienie z wnioskiem o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego to łatwe i stosunkowo tanie narzędzie zarządzania ryzykiem podatkowym służące podatnikom jako tarcza ochronna przed negatywnymi skutkami postępowań czy kontroli podatkowych.

Podstawowa ochrona wynikająca z uzyskania interpretacji indywidualnej, związana jest z tym, że jeśli podatnik zastosuje ją do ustalenia konsekwencji podatkowych opisanych we wniosku o wydanie interpretacji zdarzeń, to nie może ponosić żadnych negatywnych skutków takiego zachowania, w szczególności nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej ani nie zostaną mu naliczone odsetki za zwłokę. Co prawda Ordynacja podatkowa pozwala Ministrowi Finansów na zmianę z urzędu wydanej interpretacji w przypadku stwierdzenia jej nieprawidłowości, niemniej jednak w praktyce takie działania podejmowane były przez Ministra stosunkowo rzadko. Sytuacja ta może się zmienić diametralnie…

W opublikowanych założeniach projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 kwietnia br. prezentowanych jest szereg zmian mających na celu utrudnienie podatnikom korzystania z narzędzia jakim są interpretacje indywidualne. Główne kierunki zmian przepisów w zakresie interpretacji indywidualnych mają polegać m.in. na wprowadzeniu odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej w przypadku, gdy do problemu ma zastosowanie interpretacja ogólna. Zmiana ta wydaje się o tyleż rewolucyjna co trudna do wprowadzenia w życie. Istotą interpretacji indywidualnych jest to, iż dotyczą one interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie wnioskodawcy tj. zastosowania konkretnych przepisów w konkretnej sytuacji. W założeniach projektu proponuje się, aby zbieżność wniosku o interpretację indywidualną z treścią aktualnej interpretacji ogólnej wydanej w tym samym stanie prawnych skutkowała odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej. Biorąc pod uwagę skomplikowany charakter stosunków gospodarczych, ilość możliwych rozwiązań a także kazuistykę prawa podatkowego wydaje się, iż wprowadzenie planowanej zmiany może pozbawić podatników narzędzia ochrony prawnej. Często bowiem „zbliżone” stany faktyczne mogą okazywać się diametralnie różne w zakresie istotnych szczegółów.

Jeden komentarz

  1. Interpretacja ogólna a indywidualna to w praktyce często dwie zupełnie różne rzeczy. Szkoda, że ustawodawcy tego nie widzą…

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *