technical financial graph on technology abstract background

Rada Unii Europejskiej 6 października 2015 r. osiągnęła polityczne porozumienie w sprawie propozycji zmian do Dyrektywy 2011/16/EU, złożonej przez Komisję Europejskiej (KE) w marcu 2015 r., dotyczącej automatycznej wymiany informacji podatkowych o znaczeniu transgranicznym między państwami członkowskimi UE.

Zdaniem KE wymiana informacji podatkowych wpłynie przede wszystkim na zwiększenie współpracy administracyjnej w Unii Europejskiej oraz pozwoli wykrywać i przeciwdziałać nadużyciom, których dopuszczają się niektóre przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym.

W ocenie KE obecnie kraje Unii Europejskiej udostępniają sobie bardzo niewiele informacji na temat informacji podatkowych oraz same decydują, które z tych informacji powinny być przekazane administracjom innych państw członkowskich. W rezultacie kraje unijne są bardzo często nieświadome, że decyzje podatkowe wydawane przedsiębiorcom w innych państwach członkowskich mogą wpływać na obniżenie dochodów podatkowych w ich kraju.

Zgodnie z zawartym porozumieniem państwa członkowskie będą zobowiązane przekazywać sobie i Komisji co 6 miesięcy wydane przez siebie interpretacje podatkowe o znaczeniu transgranicznym. Interpretacje należy rozumieć szeroko – jako wszelkie wydawane przez administrację podatkową danego kraju decyzje podatkowe. Automatyczna wymiana informacji ma dotyczyć także tzw. uprzednich porozumień cenowych (APA). Ponadto wymianie podlegać będą oprócz najnowszych decyzji o znaczeniu transgranicznym, także wszystkie pozostające w mocy decyzje wydane do 5 lat wstecz (od 2012 roku). Dodatkowo państwa członkowskie będą mogły zwrócić się o szczegółowe informacje na temat poszczególnych interpretacji – zwłaszcza tych wydanych w latach poprzednich. Interpretacje oraz porozumienia cenowe będą gromadzone przez Komisję Europejską poprzez centralny katalog, do którego dostęp będą miały wszystkie państwa członkowskie.

Planowane zmiany powinny zostać implementowane przez państwa członkowskie do końca 2016 r.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Partner

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *