Minister Finansów w dniu 14 czerwca 2013 r. wydał interpretację ogólną nr PT10/033/ 12/207/WLI/13/RD/58639 (dostępna tutaj) dotyczącą zakresu zwolnienia z VAT dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę, tj. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Odwołując się do poglądu wyrażonego m.in. przez NSA w wyroku z dnia 7 stycznia 2011 r., sygn. I FPS 8/10, Minister Finansów wskazał, że w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r., dla zastosowania zwolnienia z VAT dotyczącego dostawy terenów niezabudowanych, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, istotne były zapisy ewidencji gruntów i budynków, a nie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Z kolei od 1 kwietnia 2013 r., z uwagi na wprowadzenie do ustawy o VAT definicji terenów budowlanych (art. 2 pkt 33), zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (w obecnym brzmieniu) obejmuje swym zakresem wszystkie tereny, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Stanowisko Ministra Finansów rozwiewa zatem wątpliwości występujące dotychczas w praktyce i dotyczące zakresu stosowania zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Partner

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *