Grzegorz Sprawka

Adwokat, Doradca Podatkowy, Partner

Grzegorz Sprawka dołączył do Praktyki Podatkowej w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka w 2010 r. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym w zakresie transakcji typu M&A, strukturyzacji międzynarodowych przejęć i reorganizacji grup kapitałowych dla funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów branżowych. Przeprowadzał szereg podatkowych badań typu due diligence w różnych sektorach. Grzegorz był zaangażowany także w opracowywanie oraz wdrażanie szeregu restrukturyzacji i optymalizacji podatkowych związanych zarówno z nabyciem, zbyciem, jak i też działalnością operacyjną spółek. Grzegorz ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doradcą podatkowym i członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Uzasadniony cel gospodarczy przy połączeniu spółek (ETS)

W sytuacji połączenia spółek, gdy spółka przejmowana nie prowadzi żadnej działalności, nie ma żadnych udziałów finansowych i przynosi spółce przejmującej jedynie straty w znacznej wysokości i spowodowane nieznanymi przyczynami – nawet jeżeli osiągnięto dzięki temu szereg oszczędności w zakresie kosztów strukturalnych – to tego typu połączenie może zostać uznane za […]

PIT – podatek od składników majątkowych a likwidacaj spółki

Osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki osobowej nie osiąga przychodu z tytułu otrzymania składników majątkowych tej spółki w toku likwidacji. Tak wynika z interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 stycznia 2012 r. (znak (IPPB1/415-967/11-2/EC) w której potwierdził on w tym zakresie stanowisko podatnika w sprawie. Od 1 stycznia […]

Jak stosować tzw. „klauzulę nieruchomościową”?

Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania niejednokrotnie nastręcza problemów natury interpretacyjnej. Wynika to głównie z dążenia przy redakcji tych umów do ujęcia zjawisk gospodarczych przez pryzmat kategorii ekonomicznych, przez co pozostają one w znacznej mierze niedookreślone. Tymczasem na gruncie krajowym przepisy często posługują się sformalizowanymi definicjami, które dodatkowo są inne […]

Tooling nie podlega opodatkowaniu VAT

Wyobraźmy sobie zupełnie realną sytuację biznesową, w której spółka będąca podatnikiem VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej planuje zawrzeć z kontrahentami, np. operatorami stacji obsługi pojazdów, umowę o współpracę w ramach której kontrahent zobowiąże się do zakupu określonej ilości produktów tej spółki, odpowiednią ich ekspozycję oraz udzielanie klientom rzetelnych i […]