Marcin Pieklak

Adwokat, Partner

Specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych z zakresu refundacji, finansowania świadczeń gwarantowanych oraz przetargów.
W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej doradzał Ministrowi Zdrowia w sprawach z zakresu szeroko pojętej refundacji. Do lipca 2014 r. był pracownikiem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia gdzie prowadził postępowania refundacyjne, reprezentował Ministra przed sądami administracyjnymi, a także współtworzył obecną praktykę refundacyjną.

DGP: „Rewolucja w etykietowaniu żywności: mało czasu na zmiany”

W dzisiejszym numerze Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł prawników z Praktyki Life Sciences DZP pt. „Rewolucja w etykietowaniu żywności: mało czasu na zmiany”. W artykule zostały omówione nowe wymogi znakowania środków spożywczych wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie […]

Nowe podejście AOTM do zakreślania informacji wrażliwych

Nowym problemem, który wiąże się z postępowaniem refundacyjnym jest kwestia zakreślania (zaciemniania) fragmentów analizy weryfikacyjnej Agencji oraz analiz HTA, załączonych do wniosku refundacyjnego. Proces zakreślania ww. informacji jest o tyle istotny, że wiąże się bezpośrednio z ochroną interesów gospodarczych poszczególnych przedsiębiorców. W tym kontekście powstaje ryzyko, że nieprawidłowe zakreślenie publikowanych […]

Kryteria refundacyjne – obalamy mity

Jedną z kwestii budzących największe wątpliwości w zakresie wydawania decyzji refundacyjnych jest charakter oraz zakres przesłanek, na podstawie których Minister Zdrowia rozstrzyga o zasadności objęcia danego produktu finansowaniem. W teorii postępowania refundacyjnego pojawiło się w tym kontekście wiele mitów oraz wątpliwości, które zostaną zaadresowane w oparciu o dotychczasową praktykę Organu.

Dyrektywy wymiaru kary administracyjnej za stosowanie nieprawidłowego oznakowania, w tym prezentacji i reklamy suplementów diety

„Zaskarżona decyzja nie zawiera wystarczająco przekonywującego uzasadnienia wysokości wymierzonej kary z uwzględnieniem przesłanek wymienionych w art. 104 ust. 2 ustawy”. Tymi słowy Wojewódzki Sąd Administracyjny konkluduje wyrok wydany w dniu 15 grudnia 2011 r. (sygn. akt. VII SA/Wa 2277/11), w którym uchyla decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie ukarania za […]