Mateusz Mądry

Radca Prawny, Counsel

Syringe, vial and stethoscope on surgical tray.

Nowe prawo wyrobów medycznych

Unijne rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych zacznie być stosowane od 26 maja 2020 r. Może się wydawać, że czasu na dostosowanie się do nowych wymogów prawnych jest jeszcze dużo, ale w praktyce większość przedsiębiorców już rozpoczyna wdrażanie odpowiednich zmian.

Konferencja pharmacovigilance i zmiany w drukach

20 listopada miała miejsce druga konferencja organizowana przez DZP dotycząca Pharmacovigilance – nowelizacja weszła w życie 25 listopada. Bardzo dziękujemy uczestnikom za przybycie i aktywny udział, a także wskazanie, jakie przepisy nowej ustawy mogą powodować najwięcej wątpliwości.

Nowelizacja Ustawy refundacyjnej – przegląd zmian

Projekt ustawy zmieniającej Ustawę refundacyjną w dużej mierze realizuje założenia do tego projektu. Istotna zatem część zmian to realizacja od dawna zgłaszanych przez branże postulatów usunięcia wątpliwości interpretacyjnych i nieścisłości w przepisach. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z projektowanych zmian.

Projekt założeń do zmiany Ustawy refundacyjnej w KPRM

Prace nad nowelizacją Ustawy refundacyjnej postępują – projekt założeń trafił 26 sierpnia do KPRM. O propozycjach Ministerstwa Zdrowia dotyczących nowelizacji tejże ustawy pisaliśmy na początku maja 2013 roku. Nowelizacja ma na celu w szczególności usunięcie wątpliwości interpretacyjnych a także rozwiązanie najważniejszych problemów jakie zostały dostrzeżone w czasie obowiązywania ustawy.

Ustawa pharmacovigilance trafiła do Sejmu

Pismem z dnia 18 lipca 2013 roku Prezes Rady Ministrów przekazał projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, która implementuje postanowienia Dyrektywy 2010/84/EU zmieniającej – w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii – dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi.