dr Mateusz Mądry

Radca Prawny, Partner

Kodeks Etyki Farmaceuty RP czyli nowelizacja Kodeksu Etyki Aptekarza RP

Kodeks Etyki Farmaceuty RP czyli nowelizacja Kodeksu Etyki Aptekarza RP

Już 13 marca 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Etyki Aptekarza RP, przyjęta w trakcie IX Krajowego Zjazdu Aptekarzy w styczniu 2024 r. Poniżej przedstawiamy Państwu najistotniejsze zmiany, jakie już lada moment zaczną obowiązywać wszystkich farmaceutów w kraju. Kodeks Etyki Farmaceuty – nowa nazwa i nowy zakres podmiotowy Dotychczas […]

AI Act – co oznacza dla branży farmaceutycznej oraz rynku wyrobów medycznych… i nie tylko?!

AI Act – co oznacza dla branży farmaceutycznej oraz rynku wyrobów medycznych… i nie tylko?!

Na początku grudnia 2023 r. spore zamieszanie na rynku wprowadziła informacja, że państwa UE osiągnęły konsensus co do wejścia w życie AI Act. Choć nagłówki krzyczały, że „AI Act wchodzi w życie” to lojalnie uprzedzamy, że akt wymaga jeszcze uzyskania akceptacji Parlamentu Europejskiego. Następnie, pod koniec stycznia, światło dzienne ujrzała […]

Publiczny dostęp do dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych w świetle nowych orzeczeń TSUE

W dniu 22 stycznia 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa istotne orzeczenia dotyczące publicznego dostępu do dokumentacji rejestracyjnej produktu leczniczego (C-175/18 P PTC Thrapeutics International; C-178/18 P MSD). Wyroki te są prawomocne i ostatecznie rozstrzygają, że badania kliniczne przedłożone w toku rejestracji leku stanowią informację publiczną i nie korzystają z domniemania tajemnicy przedsiębiorstwa. Oznacza to, że dokumentacja ta powinna być publicznie dostępna.

Syringe, vial and stethoscope on surgical tray.

Nowe prawo wyrobów medycznych

Unijne rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych zacznie być stosowane od 26 maja 2020 r. Może się wydawać, że czasu na dostosowanie się do nowych wymogów prawnych jest jeszcze dużo, ale w praktyce większość przedsiębiorców już rozpoczyna wdrażanie odpowiednich zmian.