Mateusz Mądry

Radca Prawny, Counsel

Publiczny dostęp do dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych w świetle nowych orzeczeń TSUE

Publiczny dostęp do dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych w świetle nowych orzeczeń TSUE

W dniu 22 stycznia 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa istotne orzeczenia dotyczące publicznego dostępu do dokumentacji rejestracyjnej produktu leczniczego (C-175/18 P PTC Thrapeutics International; C-178/18 P MSD). Wyroki te są prawomocne i ostatecznie rozstrzygają, że badania kliniczne przedłożone w toku rejestracji leku stanowią informację publiczną i nie korzystają z domniemania tajemnicy przedsiębiorstwa. Oznacza to, że dokumentacja ta powinna być publicznie dostępna.

Syringe, vial and stethoscope on surgical tray.

Nowe prawo wyrobów medycznych

Unijne rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych zacznie być stosowane od 26 maja 2020 r. Może się wydawać, że czasu na dostosowanie się do nowych wymogów prawnych jest jeszcze dużo, ale w praktyce większość przedsiębiorców już rozpoczyna wdrażanie odpowiednich zmian.

Konferencja pharmacovigilance i zmiany w drukach

20 listopada miała miejsce druga konferencja organizowana przez DZP dotycząca Pharmacovigilance – nowelizacja weszła w życie 25 listopada. Bardzo dziękujemy uczestnikom za przybycie i aktywny udział, a także wskazanie, jakie przepisy nowej ustawy mogą powodować najwięcej wątpliwości.

Nowelizacja Ustawy refundacyjnej – przegląd zmian

Projekt ustawy zmieniającej Ustawę refundacyjną w dużej mierze realizuje założenia do tego projektu. Istotna zatem część zmian to realizacja od dawna zgłaszanych przez branże postulatów usunięcia wątpliwości interpretacyjnych i nieścisłości w przepisach. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z projektowanych zmian.