12 czerwca Grupa Ekspertów ds. podatku VAT (VEG) zaprezentowała opinię, w której wezwała Unię Europejską do uzgodnienia najpóźniej do 2019 roku planu reformy obowiązującego od 20 lat „przejściowego” systemu opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych pomiędzy przedsiębiorcami (business-to-business, B2B). W ocenie ekspertów obecny system jest już przestarzały.

W opublikowanej opinii (treść tutaj) wskazano 3 obszary, które nowy system harmonizacji podatku VAT ma poprawić. Zdaniem VEG, efektem funkcjonowania obecnego systemu są:

  • dodatkowe bariery w wymianie handlowej – obecny system komplikuje transakcje wewnątrzwspólnotowe w porównaniu z transakcjami z podmiotami spoza UE (eksport i import), co w szczególności zniechęca przedsiębiorstwa sektora MSP do ekspansji na rynki zagraniczne;
  • wzrost kosztów regulowania zobowiązań podatkowych – obecny system ma negatywny wpływ na przepływy pieniężne z uwagi na długi czas oczekiwania na zwrot podatku VAT, generuje nieproporcjonalne koszty dostosowania się do regulacji (dla przedsiębiorców), zwiększa koszty poboru podatku VAT (dla administracji podatkowych) i niedostatecznie wykorzystuje nowe technologie;
  • wzrost niepewności w prowadzeniu biznesu – obecna polityka przeciwdziałania oszustwom podatkowym skutkuje zawiłością systemu i wzrostem liczby spraw sądowych w krajach członkowskich i przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, co odczuwają głównie uczciwi przedsiębiorcy.

Efektem 2 lat pracy VEG jest zidentyfikowania 5 alternatywnych modeli opodatkowania i przygotowanie specjalnej ankiety dla przedsiębiorców (również w języku polskim), która ma wyjaśnić potencjalne skutki implementacji wybranego wariantu reformy.

Udział w ww. ankiecie jest możliwy tutaj. Wyniki ankiety mogą przyczynić się do wyeliminowania problemów wynikających z obecnego systemu opodatkowania VAT (wskazanych powyżej).

VEG jest organem doradczym Komisji Europejskiej powołanym w 2012 r. (decyzja tutaj) składającym się ze specjalistów w dziedzinie VAT (także z Polski). Pełna lista organizacji i ekspertów VEG znajduje się tutaj.

Więcej informacji na temat działalności VEG na stronie Komisji Europejskiej (tutaj).


Łukasz Dominik

Łukasz Dominik


lukasz.dominik@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *