Indeks Percepcji Korupcji 2016 – Polska ma tyle samo punktów co w 2015

W rankingu „Indeks Percepcji Korupcji” opublikowanym przez Transparency International na rok 2016, Polska znalazła się na 29 miejscu wśród 176 krajów. Oznacza to awans o jedną pozycję w porównaniu do 2015. Jednak w skali punktowej Polska otrzymała dokładnie tyle samo co w roku poprzednim.

W 2016 roku ocenie poddano 176 krajów, z których 2/3 uzyskało mniej niż 50 punktów. W rankingu tym wynik bliższy 100 punktom tego badania oznacza niższe postrzeganie korupcji, natomiast
bliższy 0 oznacza, że skala percepcji korupcji jest większa.

Indeks Percepcji Korupcji jest badaniem prowadzonym od ponad 20 lat przez organizację Transparency International, w którym oceniane jest jak społeczeństwa poszczególnych krajów postrzegają u siebie zasięg i rozmiary korupcji. Badanie nie pokazuje skali przestępczości, a jedynie społeczne odczucia związane ze zjawiskiem korupcji. Tym niemniej jest to  jedyny tego rodzaju ranking o zasięgu globalnym, oceniający skalę korupcji w poszczególnych krajach.

Polska, w rankingu za rok 2016, otrzymała podobnie jak w 2015 roku 62 punkty, tyle samo co Portugalia (63 punkty w 2015). Wyniki Polski są wprawdzie w ostatnich kilku latach na zbliżonym poziomie (61 punkty w 2014), jednak w ciągu ostatnich lat widać sukcesywny wzrost pozycji naszego kraju. Wskazuje to, że społeczne postrzeganie zagrożenia zjawiskiem korupcji w Polsce zmienia się, co może być wynikiem z jednej strony działań edukacyjnych, wzrostu świadomości oraz braku akceptacji społecznej dla przejawów tego zjawiska. Z drugiej strony może to być też wynik następujących zmian prawnych oraz większej skuteczności organów państwa w rozpoznawaniu i wykrywaniu przypadków korupcji.

Analizując zestawienie przygotowane przez Transparency International interesujące może być, porównanie naszego kraju z innymi państwami naszego regionu, w tym państwami należącymi do Unii Europejskiej. Spośród państw nowej Unii Europejskiej w rankingu wyżej niż Polska znalazła się jedynie Estonia (22 miejsce z 70 punktami). Niższą pozycję natomiast otrzymały Słowenia (31 miejsce z 61 punktami), Litwa (38 miejsce z 59 punktami), Łotwa (44 miejsce z 57 punktami) oraz Czechy (47 miejsce z 55 punktami). W ocenie Transparency International sąsiadująca z Polską Ukraina zajęła odległe 131 miejsce z 29 punktami (27 punków w 2015).

W zestawieniu za rok 2016 ponownie na czele stawki znalazły się kraje, które od kilku lat oceniane są jako państwa o najmniejszym zagrożeniu korupcją i najniższej skali jej występowania. Ranking podobnie jak w poprzednim roku otwiera Dania z wynikiem 90 punktów (91 punktów w 2015), w pierwsze piątce natomiast znalazły się jeszcze Nowa Zelandia, Finlandia, Szwecja i Szwajcaria.

Ranking zamykają państwa od lat postrzegane za najbardziej skorumpowane. Podobnie jak w ubiegłym roku na końcu tej listy znalazły się są to: Somalia z wynikiem 10 punktów (8 punktów
w 2015), Południowy Sudan, Korea Północna, Syria i Jemen.

Krzysztof Krak

Krzysztof Krak


krzysztof.krak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *