Kary bezwzględnego więzienia dla białych kołnierzyków

Państwowa Agencja Prasowa dotarła do stanowiska wiceprokuratora generalnego[1]. Prokuratorzy mają żądać surowych kar dla sprawców przestępstw gospodarczych i finansowych. Co to w praktyce oznacza?

WYTYCZNE

Zgodnie z wytycznymi wiceprokuratora generalnego, Bogdana Święczkowskiego, stanowisko prokuratury w sprawach przestępstw gospodarczych i finansowych ma być jednolite i cechować się dużą surowością.

Prokuratorzy co do zasady mają wnioskować o nałożenie na sprawcę kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Jej długość ma być określana w oparciu o wysokość wyrządzonej szkody i stanowisko w tym zakresie zostało określone bardzo precyzyjnie. O trzy lata pozbawienia wolności prokurator będzie wnioskował przy szkodzie o wartości pow. 200 tys. PLN, o pięć lat pozbawienia wolności przy szkodzie o wartości pow. 1 mln. PLN, o siedem lat pozbawienia wolności przy szkodzie pow. 5 mln. PLN i aż o 10 lat pozbawienia wolności przy szkodzie przekraczającej 10mln. PLN.

Surowe kary mają pełnić funkcję odstraszającą społeczeństwo od popełnienia tzw. przestępstw białych kołnierzyków.

ŁAGODNIEJSZE TRAKTOWANIE

Na łagodniejsze traktowanie będą mogli liczyć Ci sprawcy, którzy podejmą się współpracy z organami ścigania. Współpraca ta może się wiązać m.in. z ujawnieniem wspólników lub dodatkowych, nieznanych wcześniej organom okoliczności, zadośćuczynienie poszkodowanym przez siebie osobom.

Zgodnie z wypowiedzią Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, Zbigniewa Ziobro, możliwość złagodzenia kary ma zachęcić przestępców do zadośćuczynienia ofiarom swoich przestępstw (np. poprzez zwrot korzyści uzyskanych ich kosztem).

WALKA Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Powyższe wytyczne wpisują się w trend walki z przestępstwami gospodarczymi i finansowymi reprezentowany przez rząd. Innymi przykładami takich działań są m.in. zaostrzenie przepisów dot. kar za przestępstwa VAT-owskie (nawet do 25 lat pozbawienia wolności za oszustwa podatkowe) czy projektowana ustawa o jawności życia publicznego.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego zobowiązuje wszystkich co najmniej średnich przedsiębiorców oraz jednostki sektora finansów publicznych do opracowania i wdrożenia skutecznych systemów antykorupcyjnych. Niewypełnienie tego obowiązku może wiązać się z kontrolą CBA oraz wysokimi karami pieniężnymi. Oprócz tego, projekt wprowadza do polskiego systemu prawnego definicję sygnalisty, rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych oraz zobowiązuje przedsiębiorców do prowadzenia jawnego rejestru umów.

Więcej o projektowanej ustawie i jej konsekwencjach przeczytają Państwo tutaj.

Po określeniu wytycznych postępowania z przestępstwami gospodarczymi, organy ścigania oprócz nowych narzędzi do walki z przestępczością będą również skupiać się na nakładaniu kar w górnych granicach ustawowych.

 

[1] „Są wytyczne dla prokuratorów ws. przestępstw gospodarczych: mają żądać surowych kar”, Onet Wiadomości, https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sa-wytyczne-dla-prokuratorow-ws-przestepstw-gospodarczych-maja-zadac-surowych-kar/1rg1qlb.

dr Anna Partyka-Opiela

dr Anna Partyka-Opiela
Radca Prawny, Partner

anna.partyka-opiela@dzp.pl

Helena Zielińska

Helena Zielińska


helena.zielinska@dzp.pl

Jeden komentarz

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *