Newton's cradle

13 grudnia br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazała się nowa wersja projektu ustawy o jawności życia publicznego, o której informowaliśmy w naszych poprzednich wpisach. Jakie zmiany przynosi ostatnia wersja?

Do najważniejszych zmian, które wprowadzono do nowego projektu ustawy zaliczamy m. in.:

  • zmianę planowanego terminu wejścia w życie ustawy, który obecnie ustalony został na 1 marca 2018 r. (wcześniejsze wersje projektu i zapowiedzi medialne wskazywały na 1 stycznia 2018 r.), przy zachowaniu 6-miesięcznego okresu przejściowego dla przedsiębiorców na wdrożenie procedur antykorupcyjnych;
  • rozszerzenie katalogu przestępstw, które adresować mają wewnętrzne procedury antykorupcyjne m. in. o przestępstwo płatnej protekcji (art. 230 KK) oraz prania pieniędzy (art. 299 KK);
  • zmianę katalogu podmiotów zobowiązanych do podpisania kodeksu etycznego – zamiast pojawiających się wcześniej „kontrahentów” ustawa posługuje się teraz pojęciem „podmiotów gospodarczych działających na rzecz przedsiębiorcy”;
  • rozszerzenie zakresu wewnętrznych procedur antykorupcyjnych o procedury dotyczące postępowania w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości.

Ponadto, zmiany wprowadzono w regulacjach dotyczących ochrony sygnalistów (m. in. nowe przesłanki rozwiązania umowy z sygnalistą bez zgody prokuratora) oraz wprowadzono próg istotności (2 000 PLN) dla umów, które mają być publikowane w jawnych rejestrach prowadzonych na podstawie art. 9 ustawy.

Szczegółowe informacje na temat projektowanej ustawy znajdą Państwo w naszym alercie. Zachęcamy również do regularnego śledzenia naszego bloga, na którym będzie informować o dalszym rozwoju prac legislacyjnych nad ustawą oraz będziemy opisywać kolejne wyzwania, które stawia ona przed przedsiębiorcami i podmiotami publicznymi.

dr Anna Partyka-Opiela

dr Anna Partyka-Opiela
Radca Prawny, Partner

anna.partyka-opiela@dzp.pl

Jędrzej Stępniowski

Jędrzej Stępniowski
Prawnik, Associate

jedrzej.stepniowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *