Premiera raportu „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania i wnioski na przyszłość”

30 listopada 2022 r. swoją premierę miał wielokrotnie zapowiadany raport „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania i wnioski na przyszłość”. To głęboka analiza obszaru regulacyjnego połączona z praktycznymi wskazówkami przedsiębiorstw. Nie zabrakło też perspektywy sektora publicznego oraz społecznego.

ESG jako nowy i niezbadany obszar jest jednym z największych i najtrudniejszych wyzwań dla wielu podmiotów zarówno na rynku biznesowym jak i publicznym. Organizacje szukają benchmarków i doświadczeń – te, które już raportują, by udoskonalić zakres i jakość raportów, a te, które obowiązek czeka, by z wyprzedzeniem wypracować sposób działania.

Raport to kompendium wiedzy na temat roli raportowania oraz barier i trudności, jakie niesie ono ze sobą. To także szereg proponowanych rozwiązań, które sprawdziły się w środowisku partnerów raportu. Opracowanie powstało m.in. w wyniku analizy ankiet otrzymanych od biorących udział w projekcie przedsiębiorstw oraz szeregu przeprowadzonych z nimi rozmów.

W raporcie pokazujemy, jak biznes radził sobie dotychczas i co się zmieni po wejściu w życie nadchodzących aktów prawnych. Wskazujemy też, co może okazać się skomplikowane w przyszłości – zwłaszcza dla podmiotów, które dopiero wkraczają na ścieżkę raportowania niefinansowego. Pokazujemy korzyści, dla których warto włożyć wysiłek w rozwój obszaru ESG. Wyróżniliśmy również sekcje „dobrych praktyk”, które z pewnością pomogą firmom sprostać stawianymi przed nimi wymogom. Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas raport posłuży szerokiemu gronu odbiorców jako benchmark dobrych praktyk oraz głos biznesu, jak w polskich realiach implementować nadchodzące regulacje.

Partnerzy

W raporcie zebraliśmy doświadczenia i dobre praktyki firm, które już raportują w obszarze ESG oraz tych, które jeszcze nie opublikowały swojego pierwszego raportu, ale przejawiają inicjatywę w zakresie zrównoważonego rozwoju. Swoimi doświadczeniami podzieliły się z nami: Bank Gospodarstwa Krajowego, CMC Poland, JLL, LPP, Solaris, Torf Corporation oraz Veolia. Dzięki ich czynnemu udziałowi oraz wiedzy prawnobiznesowej DZP raport odzwierciedla stan raportowania ESG w Polsce.

Patronaty

Dzięki szerokiej perspektywie na kwestię ESG raport uzyskał Patronat Honorowy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Projekt wsparli także swoimi wypowiedziami:

  • Polskie Regiony – Związek Województw RP – o roli, jaką pełnią samorządy,
  • UNICEF Polska – o prawach dzieci.

Patronat medialny nad raportem objął dziennik Rzeczpospolita.

Autorzy

Raport przygotował zespół ekspertów DZP z zakresu compliance, ochrony środowiska, energetyki oraz prawa pracy. Nadzór merytoryczny nad raportem sprawowała dr Anna Partyka-Opiela, Partner DZP, Szefowa zespołu compliance. Przewodziła ona zespołowi autorskiemu w składzie: Maria Papis (compliance), Wiktoria Kuczkowska (compliance), Monika Leszczyńska (compliance), Rafał Hajduk (energetyka), Natalia Plaskiewicz (energetyka), Daniel Chojnacki (ochrona środowiska), Karolina Wójcik (ochrona środowiska), Paulina Janas (prawo pracy), Zuzanna Gaczyńska (prawo pracy).

Pełną treść raportu znajdziesz TUTAJ.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *