IP w praktyce

Zgodnie z zapowiedziami umieszczonymi na łamach naszego blogu, Agnieszka Zwierzyńska oraz Jakub Kubalski, wygłosili referaty podczas spotkania pt. „Meandry uzyskania międzynarodowej ochrony znaku towarowego”, które odbyło się 15 listopada 2010 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dla przypomnienia, spotkanie było organizowane w ramach cyklu „IP w praktyce organizowanego przez Koło Naukowe Własności Intelektualnej WPiA UW.

Tematyka spotkania najwyraźniej cieszyła się sporym zainteresowaniem. Przyszło wiele osób a dyskusja była nadzwyczaj ożywiona.

Przedstawiliśmy istotne kwestie, które mogą się okazać wyzwaniem praktycznym zarówno przy rejestracji znaku międzynarodowego za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, jak również w przypadku, gdy Polska jest krajem desygnowanym do ochrony na podstawie porozumienia madryckiego lub protokołu do porozumienia madryckiego.

Od papierowej do cyfrowej – e-Administracja w Polsce

19 listopada 2010 roku Władza Wdrażająca Programy Europejskie <link> organizowała otwartą konferencję pt. „Od Papierowej do cyfrowej – e-Administracja w Polsce”.

Konferencja była podzielona na dwa panele tematyczne – techniczny oraz administracyjno prawny.

W panelu administracyjno prawnym wystąpił  m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Wojciech Wiewiórowski, który poruszył m.in. tematy wykorzystywania informacji przetwarzanych w różnych organach administracji publicznej oraz stosunku pomiędzy zasadą jawności i dostępu do informacji a reżimami prawnymi, które jawność ograniczają.

Z DZP w konferencji brał udział Jakub Kubalski. Wśród uczestników znalazło się wielu reprezentantów organów administracji publicznej jak również przedstawicieli organizacji pozarządowych, m.in. TransparencyCamp Polska, Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Jak wspomina organizator na stronie konferencji, była ona pierwszą z cyklu konferencji otwartych poświęconych e-administracji, w ramach realizacji „Projektu Systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Warto, więc trzymać rękę na pulsie i oczekiwać kolejnych konferencji z tego cyklu.

Jakub Kubalski

Jakub Kubalski


jakub.kubalski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *