Czy ktoś z Was napisał lub czytał kiedyś taką na przykład opinię:

Nadmieniam, że zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6 wspomnianego przepisu, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą
kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu.

Mniejsza o materię (tu akurat chodzi o zwrot VAT-u). Zastosowałem w tym przykładzie typowy chwyt osób piszących teksty z elementem prawnym.

Skopiowałem przepis.

Większość z czytelników nie zrozumie tego tekstu po pierwszym przeczytaniu. Jakaś część postara się przeczytać go parę razy, a z tej części kilku w końcu zrozumie, o co chodzi autorowi.

Bardzo częstą bolaczką w naszym zawodzie jest komunikowanie się ze światem takim właśnie językiem. Imitowanie przepisu, zamiast jego objaśniania, to niezwykle wygodna forma językowa, ponieważ nie wymaga od prawnika zajęcia jakiegoś stanowiska, a ponadto wygląda (przynajmniej dla laika) bardzo profesjonalnie.  Absolwenci studiów prawniczych, aplikanci, a nawet prawnicy z uprawnieniami zawodowymi mówią i piszą językiem, który jest dla ich klientów niezrozumiały. Zaś i klienci, i firmy prawnicze poszukują na rynku prawników, którzy opanowali trudną sztukę zrozumiałego mówienia i pisania.

W ubiegły wtorek (08.04) miałem przyjemność spotkać się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza ze studentami prawa i omówić takie właśnie błędy warsztatowe w zawodzie prawnika. Tematem spotkania był „Język opinii prawnej, jako kluczowa kompetencja prawnika”. Odbyło się ono w ramach Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych. Organizatorem była ELSA (serdeczne dzięki za zaproszenie!).

 

Bogusław Kapłon

Bogusław Kapłon
Radca Prawny, Partner

boguslaw.kaplon@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *