Rozstrzygnięcie TK w sprawie ryczałtów za nocleg już za dwa dni

Już 24 listopada 2016 roku, o godzinie 9.00 przed Trybunałem Konstytucyjnym odbędzie się rozprawa w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów o ryczałcie za nocleg w zagranicznej podróży służbowej dla kierowców w transporcie międzynarodowym, wszczętej z wniosku Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. Najprawdopodobniej po rozprawie zapadnie w tej kwestii końcowe rozstrzygnięcie. Wnioskodawcę na rozprawie będzie reprezentował Bogusław Kapłon.

Trudno przewidzieć, jakie zapadnie rozstrzygnięcie. Warto jednak zaznaczyć, że Prokurator Generalny i Sejm RP zajęli w sprawie stanowiska przychylne wnioskowi. Pozwala to mieć nadzieję, że do podobnych wniosków dojdzie również Trybunał.

W przypadku stwierdzenia niekonstytucyjności przepisów dotyczących ryczałtów bardzo istotne będzie, czy Trybunał zdecyduje o skutkach wyroku co do zapadłych już orzeczeń sądów powszechnych zasądzających kierowcom świadczenia. Możliwe bowiem, że wyrok Trybunału pozwoli przedsiębiorcom na wznawianie zakończonych prawomocnie postępowań i odzyskiwanie zasądzonych od nich należności.

O tym jakie zapadło rozstrzygnięcie oraz czy i jaki będzie miało wpływ na toczące się i zakończone już procesy o ryczałt za nocleg niezwłocznie poinformujemy na naszym blogu.

Wojciech Kwiatkowski

Wojciech Kwiatkowski
Aplikant Radcowski, Associate

wojciech.kwiatkowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *