Rechenstreifen von Taschenrechner

29 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nową interpretację ogólną w zakresie podatku od towarów i usług.

Zgodnie z wydaną interpretacją, dostawy części (także zamiennych) dla wyrobów medycznych, które nie cieszą się samoistnie statusem wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, nie są objęte preferencyjną stawką podatku VAT dla wyrobów medycznych na gruncie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 105 załącznika nr 3 do Ustawy o VAT. Poz. 105 załącznika nr 3 Ustawy o VAT odnosi się wyłącznie do towarów będących kompletnymi wyrobami medycznymi, a nie ich części.

Tym samym, dostawy części zamiennych do wyrobów medycznych należy opodatkować podstawową stawką podatku VAT, tj. 23% (w okresie do 31 grudnia 2016 r.). Jedynie te części zamienne, które są wymienione wprost w innych pozycjach załącznika nr 3 do Ustawy o VAT, mogą korzystać z obniżonej stawki VAT.

Jednocześnie dostawy kompletnych wyrobów medycznych są opodatkowane preferencyjną stawką VAT 8% (w okresie do 31 grudnia 2016 r.).

Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów, na potrzeby Ustawy o VAT, pojęcie „wyrób medyczny” należy interpretować zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych. Tym samym, jako wyrób medyczny należy rozumieć narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

  • diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
  • diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
  • badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
  • regulacji poczęć

– których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

Artur Nowak

Artur Nowak
Radca Prawny, Partner

artur.nowak@dzp.pl

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *