Color fruits, berries and vegetables

Miło nam poinformować, że z początkiem maja do Zespołu Prawa Żywnościowego kancelarii DZP, na stanowisko Counsel, dołączyła Monika Zagrajek – specjalistka w zakresie prawa żywnościowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z suplementami diety, żywnością wzbogacaną oraz żywnością specjalnego przeznaczenia.

W DZP Monika będzie zajmowała się doradztwem w zakresie szeroko rozumianej żywności prozdrowotnej (suplementów diety, żywności wzbogacanej, żywności specjalnego przeznaczenia), a także nowej żywności, zarówno w kontekście składu, oznakowania, jak i prezentacji, oraz w kwestii zagadnień związanych z wprowadzaniem tych kategorii środków spożywczych do obrotu.

Monika zanim dołączyła do kancelarii, przez 11 lat była związana z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, gdzie przez ponad 6 lat pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Żywności Prozdrowotnej. Do jej ówczesnych obowiązków w GIS należało m.in. ustalanie priorytetów i kierunków działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, środków spożywczych wzbogacanych i nowej żywności. Prowadziła także nadzór nad przyjmowaniem powiadomień oraz wprowadzeniem środków spożywczych objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium RP.

W latach 2013-2014 Monika była ekspertem krajowym z zakresu prawa żywnościowego o specjalności suplementy diety podczas audytów organizowanych przez Komisję Europejską.

Cieszymy się, że Monika dołączyła do DZP. Jako członek naszego zespołu na pewno pomoże nam zintensyfikować nasze działania w obszarze doradztwa dla branży spożywczej oraz w branżach powiązanych – komentuje Tomasz Kaczyński, partner kierujący pracami Zespołu Prawa Żywnościowego.

Znam DZP i jej prawników i cieszę się na tę współpracę oraz na to, że wspólnie będziemy mogli zwiększyć potencjał DZP – powiedziała Monika Zagrajek.

O Zespole Prawa Żywnościowego

Zespół Prawa Żywnościowego jest częścią Praktyki Life Sciences – największego w Europie Środkowo-Wschodniej zespołu zajmującego się prawem ochrony zdrowia, prawem farmaceutycznym, wyrobów medycznych i prawem żywnościowym.

Doradztwo ekspertów obejmuje wszystkie aspekty istotne dla działalności firm z tych sektorów, począwszy od badań klinicznych, rejestracji, dopuszczania do obrotu, poprzez ich wytwarzanie, promocję, reklamę i dystrybucję, aż po ochronę praw własności intelektualnej. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.dzp.pl.

prof. Marcin Matczak

prof. Marcin Matczak
Radca Prawny, Partner

marcin.matczak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *