Young women Asian farmers  check the quality of the Product new generation farmer concept.

W październiku 2016 r. pisaliśmy o projekcie nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (wpis dostępny tutaj). Projekt powszechnie kojarzony z pionizacją Inspekcji – ustanowieniem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej organami niezespolonej administracji rządowej – zawierał również kluczowe zmiany dotyczące uprawnień inspektorów w ramach kontroli. Jedną z głównych zmian miała być możliwość rejestrowania obrazu i dźwięku przez państwowego inspektora sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

31 lipca br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano zaktualizowaną wersję projektu. Przyglądamy się zakresowi proponowanych zmian.

Zaktualizowany projekt podtrzymuje pionową strukturę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co umożliwi Ministrowi Zdrowia sprawowanie nad nią nadzoru oraz zgodnie z założeniami ma wpłynąć na zwiększenie spójności działania organów Inspekcji, natomiast zawiera dwie kluczowe zmiany:

  • wykreślono przepis przyznający inspektorom możliwość rejestrowania obrazu i dźwięku w związku z wykonywaną kontrolą,
  • przesunięto datę wejścia w życie ustawy na 1 stycznia 2018 r.,

Usunięcie przepisu dotyczącego rozszerzenia uprawnień podczas kontroli uważamy za trafne – wykładnia literalna wykreślonego przepisu wskazywałaby na to, że państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny mogą rejestrować obraz lub dźwięk bez konieczności uzyskania zgody ani tym bardziej bez konieczności uprzedzenia podmiotu kontrolowanego, co budziło nasze zastrzeżenia. Taki sposób regulacji mógłby prowadzić do nadużyć i naruszenia interesów przedsiębiorców, w szczególności tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ponadto w zaktualizowanej wersji projektu nie znajdziemy już przepisu, który stanowił, że prawo posługiwania się nazwą „Państwowa Inspekcja Sanitarna” oraz symbolem Inspekcji przysługuje tylko i wyłącznie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Projekt dostępny jest tutaj.

O dalszym przebiegu procedury legislacyjnej będziemy informować na bieżąco.

Katarzyna Łoś

Katarzyna Łoś
Prawnik, Associate

katarzyna.los@dzp.pl

Sabina Kornacka-Wieteska

Sabina Kornacka-Wieteska
Radca Prawny, Associate

sabina.kornacka-wieteska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *