Jak wynika z doniesień prasowych, jeden z dużych, międzynarodowych koncernów farmaceutycznych reklamował tabletki antykoncepcyjne niezgodnie ze wskazaniami i wprowadzał tym samym w błąd pacjentki/konsumentki w zakresie powstania ryzyka dla zdrowia. Sprawa ma dodatkowo szerszy kontekst, gdyż dotyczy nie tylko prowadzenia tzw. reklamy off-label, ale również zatajania niektórych informacji przed lekarzami i organami nadzoru (np. dotyczących ryzyka wystąpienia zakrzepów). Powyższe okoliczności wynikają z emaili oraz innych, wewnętrznych dokumentów firmowych ujawnionych w procesie sądowym prowadzonym w USA.

Z treści informacji prasowych wynika również, że istniały próby przekonywania niektórych lekarzy do wskazywania zastosowań leku poza tymi zawartym w ulotkach informacyjnych. Sprawa ta potwierdza, dlaczego niezwykle ważnym zagadnieniem z zakresu compliance i zarządzania ryzykiem prawnym w firmach farmaceutycznych jest wyczulenie pracowników/współpracowników na kwestie promowania/prowadzenia reklamy produktów leczniczych poza wskazaniami (i potencjalne zagrożenia i/lub konsekwencje z tym związane). Ponadto, kolejnym niezwykle ważnym zagadnieniem jest dbałość o bezpieczeństwo komunikacji – zarówno tej wewnątrz firmy, jak i kierowanej do lekarzy.

Grzegorz Mączyński

Grzegorz Mączyński


grzegorz.maczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *