W dzisiejszym „Dzienniku Gazecie Prawnej” ukazał się artykuł „Szpitale nie wykupują dodatkowych ubezpieczeń od zdarzeń medycznych„, w którym wypowiada się mec. Piotr Pawłowski. Przypominamy, że mec. Pawłowski na naszym blogu już pisał o temacie ubezpieczeń szpitali („Co grozi szpitalowi, jeżeli nie zawrze umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych?„).

Dodatkowe obowiązki ubezpieczeniowe nałożyła na szpitale obowiązująca od nowego roku nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Podmioty wykonujące działalność leczniczą nie garną się jednak do realizacji ustawowego wymogu.

– Obowiązek ten jest uciążliwy dla szpitali, chociażby dlatego że zawarcie umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych nie wyłącza obowiązku zawarcia drugiego ubezpieczenia obowiązkowego – odpowiedzialności cywilnej. Co więcej, trudno znaleźć ubezpieczyciela, który chciałby wziąć udział w przetargu ogłaszanym przez szpital na to ubezpieczenie – wyjaśnia adwokat Piotr Pawłowski.

Cały tekst dostępny jest na stronie DGP.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *