Tygodniowy przegląd prasy przygotowywany przez autorów naszego bloga we współpracy z serwisem pharma.info.pl

Przegląd prasy (19-23 września)

19 września

Brakuje leków ratujących życie

Jak wynika z obwieszczenia Ministra Zdrowia z 13 września 2016 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego orz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP, ryzyko braku dostępności obejmuje również leki na niektóre poważne choroby.

Potencjalne ograniczenia dostępności dotyczą m.in.:

  • niektórych insulin, np. humalog, insuman basal, lantus i levemir,
  • szczepionki infranrix (przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, polio i zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typu b),
  • środka bebilon pepti 2 DHA dla dzieci z alergią na białko pokarmowe,
  • zawiesiny do nebulizacji pulmicort i aerozole inhalacyjne berodual stosowane w chorobach płuc,
  • leku przeciwpadaczkowego vimpat,
  • leków przeciwzakrzepowych clexane i fragmin.

Minister Zdrowia wydaje przedmiotowe obwieszczenie na podstawie art. 78 a ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne. Celem wydania wspomnianego dokumentu jest odpowiednio wczesne zapobieganie wystąpieniu braków leków na terytorium RP, który może nastąpić m.in. na skutek nie zawsze zgodnego z prawem wywozu leków za granicę.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia jest dostępne na https://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/akty-prawne/obwieszczenie-z-dnia-13-wrzesnia-2016-r-w-sprawie-wykazu-produktow-leczniczych-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-zagrozonych-brakiem-dostepnosci-na-t/

Źródło: Anna Moraniec, Super Nowości, 19 września

21 września

Reklama leków: wątpliwości lekarzy

Jak wynika za stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej, władza ustawodawcza powinna rozważyć wprowadzenie zakazu reklamy leków dostępnych bez recepty, wyrobów medycznych oraz suplementów diety w Polsce. Naczelna Rada Lekarska odniosła się do podnoszonych przez przedstawicieli resortu zdrowia twierdzeń, jakoby wprowadzenie pełnego zakazu reklamy naruszało prawo unijne. Jak odpowiada NRL, jeżeli regulacje unijne nie pozwalają na wprowadzenie tak szeroko zakrojonych organiczeń reklamy leków, należy te regulacje zmienić.

Stanowisko NRL wpisuje się w dającą się zauważyć od jakiegoś czasu narrację opowiadającą się za wprowadzeniem zakazu reklamy leków. Wcześniej podobne zdanie w te kwestii wyraził GIF oraz przedstawiciele samorządu aptekarskiego.

Wprowadzenie pełnego zakazu reklamy leków może budzić wątpliwości natury konstytucyjnej. Trybunał Konstytucyjny wyroku z 4 listopada 2015 r. uznał regulację czasowo zakazującą reklamy Otwartych Funduszy Emerytalnych za naruszającą konstytucyjną wolność słowa. Zdaniem TK, reklama, jako forma publicznej wypowiedzi, z reguły subiektywnej oraz ocennej, podlega ochronie na podstawie konstytucyjnej wolności zagwarantowanej w art. 54 ust. 1 Konstytucji .

Źródło: Patryk Słowik, Dziennik Gazeta Prawna, 21 września

23 września

Nowela ustawy refundacyjnej w konsultacjach publicznych

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej została skierowany 23 września do konsultacji publicznych. Przedmiotowy projekt, zwany przez przedstawicieli resortu zdrowia „Dużą nowelizacją” zakłada wprowadzenie szeroko zakrojonych zmian w systemie refundacji. Zmianie ulegną m.in.  sposób finansowania refundacji i zwrotów w przypadku przekroczenia budzętu, postępowanie o objęcie leków refundacją (m.in. wprowadzenie opinii Ministra Rozwoju, zmiana decyzji refundacyjnej z urzędu). Zwiększony zostanie rygor odpowiedzialności administracyjnej poprzez podniesienie ustawowych kar.

Projekt przewiduje również doprecyzowanie regulacji dotyczących refundacji szczepionek oraz wprowadzenie nowej regulacji w kwestii leków sierocych.

Projekt ustawy dostępny na https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290204

Więcej na temat reformy systemu refundacji zob. w poprzednich wydaniach Przeglądu prasy oraz na https://www.dzp.pl/blog/pharma/rewolucja-refundacji-nas-czeka-2017-roku-podsumowanie-konferencji/

Źródło: Karolina Kowalska, Rzeczpospolita, 22 września
https://www.rp.pl/Zdrowie/309229979-Ustawa-refundacyjna-dokonsultacji.html

Ochrona zdrowia: medycyna pracy wymaga zmian

Jak wynika z najnowszych badań rynku pracy i opinii społecznej, system medycyny pracy w Polsce wymaga znaczących zmian. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez BUPA, zdaniem ok. dwie trzecie Polaków, wydajność ich pracy wzrosłaby wraz z poprawą stanu zdrowia. Tyle samo obywateli wskazuje, że pracodawca powinien pomóc im utrzymać odpowiedni stan zdrowia. Jednocześnie, jak wynika z badania przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, 66% Polaków chciałoby długo pozostawać aktywnymi zawodowo, jednak tylko 45% uważa, że stan zdrowia im na to pozwoli. Polscy pracownicy uważają przy tym stan zdrowia za jeden z najważniejszych warunków pozostawania na rynku pracy.

Problem stanu zdrowia polskiego pracownika jest złożony. Jak wskazuje Anna Rulkiewicz, wiceprezydent Pracodawców RP i prezes Grupy LUX MED, w chwili obecnej w Polsce medycyna pracy skupia się głównie na kontrolowaniu stanu zdrowia pracownika i wydawania oświadczeń o braku przeciwwskazań do pracy. Natomiast w krajach zachodnich pojawia się bardziej holistyczne podejście, w myśl którego medycyna pracy powinna zajmować się całokształtem stanu zdrowia pacjenta. Jak wskazuje prezes Rulkiewicz, na 4 mln badań kontrolnych rocznie, 99% kończy się dopuszczeniem do pracy.  Tak „dobra” statystyka wynika z faktu, że badania prowadzone są na potrzeby określonego stanowiska. Rozwiązaniem może być przeprowadzanie w ramach medycyny pracy również dodatkowych badań ogólnych, wykraczających poza sferę ściśle związane z wykonywaną pracą.

Innym problemem związanym z ochroną zdrowia polskiego pracownika ma podłoże finansowe. Jak wskazuje Witold Paweł Kalbarczyk, ekspert w dziedzinie ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony zdrowia, Polacy wydają na ochronę zdrowia proporcjonalnie więcej, niż ma to miejsce w innych krajach Europy. Rozwiązaniem może być zwiększenie udziału pracodawców w ochronę zdrowia pracowników. Pewne środki w tym zakresie są już podejmowane w chwili obecnej np. finansowanie przez pracodawców prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Eksperci wskazują jednak, że takie rozwiązania nie wystarczą. Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP podkreśla potrzebę uwzględnienia dodatkowej refundacji leków w programach zdrowotnych pracodawców. Z kolei Aleksandra Leśniańska, dyrektor HR, specjalista w zakresie corporate wellness, wskazuje na konieczność wdrażania kompleksowych rozwiązań prozdrowotnych w ramach benefitów i programów HR.

Źródło: Rzeczpospolita, 23 września
https://archiwum.rp.pl/artykul/1320369-Refundacja-dla-pracodawcow.html

Maciej Padamczyk

Maciej Padamczyk


maciej.padamczyk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *