Business man trapped in a circular maze

8 kwietnia 2010 r. obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie prawem stał się Bribery Act 2010 (Ustawa o Łapownictwie z 2010) wprowadzający do brytyjskiego systemu prawnego normy porównywalne z amerykańską ustawą Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Zgodnie z nową regulacją, przestępstwem jest oferowanie, obiecywanie i przekazywanie łapówek (łapownictwo czynne), a także domaganie się, wyrażanie zgody i przyjmowanie łapówek (łapownictwo bierne), zarówno na obszarze królestwa, jak i poza jego granicami, także w sektorze prywatnym. Nowa ustawa przewiduje odpowiedzialność osób zarządzających za łapownictwo czynne, którego dopuszczają się ich podwładni, także za granicą.

Celem Bribery Act jest konsolidacja i unowocześnienie brytyjskich przepisów antykorupcyjnych, ale także rozszerzenie zakresu przedmiotowego na działania podejmowane poza granicami królestwa.

Szczególnie istotne dla działających w Polsce firm z kapitałem brytyjskim jest penalizacja niedochowania należytej staranności w nadzorze nad pracownikami lub agentami działającymi także poza granicami Zjednoczonego Królestwa.

Jednakże, dopuszczalną obroną przed wspomnianym wyżej zarzutem jest wykazanie, że w korporacji obowiązywały odpowiednie procedury i podejmowane były adekwatne działania w celu zapobieżenia korupcji.

Treść Bribery Act 2010 (zewnętrzny odnośnik).

Oskar Luty

Oskar Luty


oskar.luty@dzp.pl

Jeden komentarz

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *