Jakie zmiany w ostatecznym projekcie „Apteki dla aptekarza”?

W naszym poprzednim wpisie na blogu informowaliśmy, że do Sejmu wniesiony został projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego przewidujący wprowadzenie radykalnych zmian na rynku aptecznym.

Ostateczny kształt projektu przesłanego do Sejmu różni się od obu wersji tekstu rozpowszechnionych przez Parlamentarny Zespół do spraw regulacji rynku farmaceutycznego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze różnice:

  • zmiana kryterium geograficznego zgodnie z obecnym brzmieniem projektu, zezwolenie na prowadzenie apteki nie zostanie wydane, jeżeli liczba mieszkańców w danej gminie w przeliczeniu na jedną aptekę wynosi mniej niż 3000 osób, a odległość od miejsca planowanej lokalizacji placówki wynosi w linii prostej 500 m. Ograniczeń tych nie będzie się jednak stosować, jeżeli odległość wynosić będzie więcej niż 1000 m. Do tej pory odległości te wynosiły odpowiednio 1000 m i 3000 m;
  • rezygnacja ze zgody Ministra Zdrowia – projektodawca zrezygnował z rozwiązania, które zakładało, że względu na interes pacjentów i zapewnienie im dostępu do produktów leczniczych, Minister Zdrowia będzie mógł wydać zgodę na udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem ograniczeń geograficzno-demograficznych;
  • dodatkowe oświadczenia przy uzyskiwaniu zezwolenia – podmioty występujące o zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej będą składać wniosek zawierający m.in. oświadczenie o liczbie prowadzonych aptek na podstawie udzielonych dotychczas zezwoleń oraz zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach i prawie do wykonywania zawodu farmaceuty wydane przez okręgową izbę aptekarską właściwą dla miejsca prowadzonej działalności farmaceutycznej;
  • nowa przesłanka cofnięcie zezwolenia – zgodnie z nowym projektem, wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofał będzie zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w przypadku utraty prawa wykonywania zawodu przez farmaceutę, jeśli powodowałoby to brak możliwości prowadzenia apteki. Powyższa przesłanka ma mieć zastosowanie tylko do zezwoleń wydanych po dniu wejścia w życie ustawy;
  • wydłużenie okresu na zmianę zezwolenia złożona do Sejmu wersja projektu zakłada dłuższy okres na zmianę zezwolenia przez spadkobiercę dziedziczącego aptekę. Będzie on wynosił 12 miesięcy (do tej pory proponowano 6 miesięcy);
  • dłuższa vacatio legis  projektodawca zdecydował się również wydłużyć okres vacatio legis – obecnie miałby on trwać 30 dni zamiast dotychczasowych 7 dni.

Tak jak pisaliśmy, projekt jest obecnie opiniowany przez Biuro Analiz Sejmowych oraz Biuro Legislacyjne Sejmu. Po przygotowaniu opinii trafi on pod obrady Sejmu.

Maciej Padamczyk

Maciej Padamczyk


maciej.padamczyk@dzp.pl

Paweł Kaźmierczyk

Paweł Kaźmierczyk
Prawnik, Associate

pawel.kazmierczyk@dzp.pl

Szymon Łajszczak

Szymon Łajszczak


szymon.lajszczak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *