Gospodarka odpadami

Czy instalacja regionalna może być zlokalizowana w różnych miejscach?

Z licznych spotkań z przedstawicielami sektora zdaję sobie sprawę, że odpowiedź na pytanie zadane w tytule dzisiejszego wpisu to jedno z tych zagadnień, które rozpala prawdziwe emocje, a uczestnicy dyskusji przyjmują całkowicie odmienne stanowiska. Zgodnie z pierwszym z prezentowanych stanowisk, regionalna instalacja i jej poszczególne elementy składowe powinny być lokalizowane […]

Prawne możliwości stosowania w instalacjach regionalnych procesów pirolizy, zgazowania i plazmy. Alternatywa dla spalarni?

Podstawą sprawnego funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi mają być regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami wynikającymi z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, instalacjami regionalnymi dla większych ośrodków mają być spalarnie odpadów. I to właśnie wokół spalarni odpadów toczą się dziś najbardziej ożywione dyskusje. Ja chciałbym jednak zwrócić […]

Możliwości prawne zagospodarowania popiołów i żużli pochodzących ze spalarni odpadów

W chwili obecnej, na różnym etapie zaawansowania, jest kilka projektów budowy spalarni odpadów komunalnych. W przypadku realizacji tych projektów, wstydliwa statystyka masy odpadów komunalnych poddawanych termicznemu przekształceniu uległaby zasadniczej zmianie. Przypomnę jedynie, że w chwili obecnej w Polsce funkcjonuje 1 (słownie: jedna) spalarnia odpadów komunalnych o niewielkiej mocy przerobowej. Chodzi […]

Interpretacje Ministerstwa Środowiska – co to za zwierzę?

W Historii Naturalnej Pliniusz Starszy opisuje jednorożca jako zwierzę o ciele konia, łbie jelenia, nogach słonia i ogonie dzika. Przez wieki jednorożec funkcjonował w powszechnej świadomości, a jego sproszkowany róg (alicorn) miał być panaceum na wszelkie dolegliwości. Co najmniej od czasów Pliniusza do XVII wieku występuje na równi z innymi […]

Mieszkaniec, czyli kto?

Nie tak dawno weszły w życie przepisy wprowadzające rewolucję w systemie gospodarowania odpadami (nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Systemem tym mają zostać objęci przede wszystkim mieszkańcy gmin. I tu spotyka nas niemiła niespodzianka, bo na pozornie proste pytanie, kto to taki ten mieszkaniec, nie ma prostej odpowiedzi.

Kary za niespełnienie celów ilościowych – wystarczająca motywacja dla budowy nowoczesnych instalacji?

Samo wyznaczenie celów najlepiej sprecyzowanych, a także społecznie użytecznych oraz opracowanie planów realizacji nie wystarczy z reguły dla ich osiągnięcia. Potrzebna jest jeszcze odpowiednia motywacja. Techniki motywacji mogą być różne. Najbardziej chyba powszechną metodą jest powiązanie działania niepożądanego (co równoznaczne jest z brakiem działania pożądanego) z sankcją lub karą – […]

Odbiór i zagospodarowanie odpadów a usługa w ogólnym interesie gospodarczym

Choć od przyjęcia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach minął już pewien czas wciąż nie cichnie krytyka w odniesieniu do pewnych rozwiązań w niej przyjętych. Obawy zgłaszają nie tylko przedsiębiorcy działający dotychczas na rynku odpadowym, lecz także liczne wątpliwość mają gminy, na które nowe regulacje nałożyły szereg […]

Kto jest właścicielem odpadów komunalnych?

W dyskusji nad nowelizacją zasad gospodarki odpadami komunalnymi czasami zdarza mi się spotykać ze stwierdzeniem, że w wyniku wprowadzanych zmian gminy przejęły własność odpadów komunalnych. Hasło przejęcia własności odpadów przez gminę stanowi często publicystyczne wyjaśnienie sensu wprowadzanych zmian. Z perspektywy prawnika hasło to wymaga kilku słów komentarza.

Neapol i region Kampania w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości, czyli dlaczego rewolucja odpadowa w Polsce nie może się nie udać

Wszyscy pamiętamy bulwersujące obrazy stert śmieci na ulicach Neapolu. W istocie problem dotyczył nie tylko miasta, ale całego regionu Kampania, którego Neapol jest stolicą administracyjną. W toku dyskusji nad koniecznością reformy polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, Neapol był często przywoływany jako koronny argument uzasadniający planowaną nowelizację. Sytuacja z Neapolu miała […]