Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z przeprowadzonej kontroli obejmującej realizację przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno – prywatnego. NIK pozytywnie ocenił kontrolowane przedsięwzięcia, w tym projekt „system gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”. NIK przeprowadził kontrolę jeszcze przed podpisaniem umowy PPP, ale – co warto podkreślić – Izba stwierdziła, że o ile dojdzie do zawarcia umowy PPP w Poznaniu, dokumentacja poznańska może stać się „wzorcową dla tego typu przedsięwzięć”. Zachęcamy do lektury raportu NIK (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/news/nik-o-partnerstwie-publiczno-prywatnym.html).

Magdalena Zabłocka

Magdalena Zabłocka


magdalena.zablocka@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *