Zamówienia publiczne

M jak M-09

Już w trakcie prac nad nowelizacją UCPG, w kontekście przetargów na odbieranie odpadów padało pytanie kto wystawi referencje (poświadczenie), do żądania których będą uprawnieni zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia (art. 22 PZP).  Wskazywano na szczególne trudności, na które napotkają przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz osób […]

Problem wypowiadania dotychczasowych umów na odbiór odpadów

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, począwszy od 1 lipca 2013 roku odpowiedzialność za gospodarkę odpadami – organizację ich odbioru od mieszkańców i zagospodarowanie, zaczną ponosić gminy. W ramach tego obowiązku wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie zawierał z wyłonionym przez siebie w odpowiednim postępowaniu przedsiębiorcą […]

Sektory i części, czyli o tym ile zamówień w odpadach i odpadów w zamówieniach

Jedną z (wielu niestety) istotnych kwestii, z którymi przychodzi się borykać samorządom, jest dylemat dotyczący organizacji postępowania przetargowego na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podziałem zamówienia na części w sytuacji, gdy rada gminy nie podjęła uchwały o podziale na sektory. Ani ustawa o utrzymaniu czystości ani PZP […]

A jednak dostrzeżono „wpływ”…

A jednak, okazuje się, że rozporządzenie wpłynie na rynek i to istotnie (por. https://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2369)!  Pytanie, czy warto je przyjmować w takim kształcie, a raczej czy poza zwiększeniem obciążeń administracyjnych po stronie „użytkowników” rzeczywiście wpłynie na poprawę systemu, pozostaje aktualne. Zapisy nowego projektu rozporządzenia o tym nie przekonują!

„Brak wpływu”, czyli o nowym podejściu do zamówień publicznych

O tym, że prawo zamówień publicznych do najbardziej przyjaznych nie należy, wiedzą wszyscy jego „użytkownicy”. „Użytkownik”, to – dla ułatwienia dodam – ktoś kto użytkuje, wykorzystuje w praktyce – w tym przypadku stosuje. Żeby nie było wątpliwości, do kategorii tej nie należą z całą pewnością „twórcy” przepisów. Od jakiegoś czasu […]

Umowa na odbiór odpadów komunalnych

Dużo uwagi poświęciliśmy dotychczas na blogu kwestii przetargów na wybór przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Z tym tematem bezpośrednio wiąże się kolejne bardzo istotne zagadnienie – treść umowy na odbieranie odpadów zawieranej w efekcie takiego przetargu. To właśnie zawarcie umowy, a nie sam przetarg, jest przecież zasadniczym celem […]

Niekończąca się rewolucja?

Dyskusja na temat możliwości bezprzetargowego powierzania podmiotom gminnym odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraca do Sejmu. We wrześniu wpłynęły do laski marszałkowskiej dwa projekty opozycji w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCPG), których celem jest umożliwienie gminom bezpośredniego powierzania odbioru odpadów spółkom komunalnym i […]

Szkolenie „Odbiór odpadów komunalnych po 1 lipca 2013 r. – jak poprawnie zorganizować przetarg na wybór wykonawcy?” (Poznań, 22 października)

Szanowni Państwo, Zapraszamy na szkolenie pt. „Odbiór odpadów komunalnych po 1 lipca 2013 r. – jak poprawnie zorganizować przetarg na wybór wykonawcy?” 22 października w Poznaniu. Nasza kancelaria jest współorganizatorem tego wydarzenia – Katarzyna Kuźma, Daniel Chojnacki, Wojciech Hartung i Karolina Szymczak, poprowadzą wykłady.

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Wiele kontrowersji budzi kwestia wpisu do rejestru działalności regulowanej („RDR”) w kontekście przetargów na odbieranie odpadów komunalnych. Problem sprowadza się do pytania czy wpis do rejestru stanowi warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych („PZP”) oraz czy zamawiający może […]