Zamówienia publiczne

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w świetle proponowanej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zm.) nakładają na gminy obowiązek organizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Jednocześnie „organ gminy jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie albo na […]

Dlaczego warto rozmawiać …

Jak wszyscy wiemy, znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy nowe, istotne obowiązki związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym obowiązek organizacji „przetargu/ów” na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na ich terenie. Zdajemy sobie sprawę, iż dla samorządowców jest to […]

Podmiot trzeci niezbędnie konieczny

Stopień inwencji i pomysłowości związany z interpretacją zagadnień dotyczących podmiotów trzecich bije wszelkie rekordy. Być może jest to związane z upałem, być może z Euro, a może z olimpiadą. Niezależnie od przyczyny, skutki są – moim zdaniem – zdumiewająco-zatrważające!!! Jak wiemy jednym z podstawowych obowiązków spoczywających na gminach jest budowa […]

Spółka komunalna tylko w przetargu?

Nowy system „zarządzania” śmieciami wprowadza podobno rewolucję na tym rynku. Wolałbym, żeby wprowadzał porządek, ale pewnie nie wszystko od razu. Samorządy zostały zobowiązane do przejęcia odpowiedzialności za śmieci, w tym do ich odbierania od mieszkańców oraz do budowy i zarządzania tzw. instalacjami do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych (łatwiej ITPOK). Co […]

Podmiot trzeci w postępowaniu przetargowym

Jak wiesz samorządy zostały zobowiązane do przejęcia odpowiedzialności za śmieci, w tym do ich odbierania od mieszkańców oraz do budowy i zarządzania tzw. instalacjami do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych (łatwiej ITPOK). Gminy będą powierzały te zadania podmiotom prywatnym, m.in. na podstawie prawa zamówień publicznych. Na zdrowy rozum (no przynajmniej na […]