Tag: przetarg

Solid(ar)ne zezwolenia – czyli o polskim pomyśle na ulepszanie

Od zawsze słyszymy o konieczności ułatwiania przedsiębiorcom prowadzenia działalności. Im więcej słyszymy, tym bardziej trzeba się spodziewać, że będzie gorzej – przy czym od razu wyjaśniam, że przez „gorzej” rozumiem wprowadzanie coraz to nowych wymogów tę działalność utrudniających. Wyjaśnienie wydaje mi się konieczne, ponieważ można odnieść wrażenie, że skoro mówi […]

Jak łatwo pozamiatać problem, czyli o rażąco niskich cenach w postępowaniach na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Z naszych obserwacji wynika, że w wielu z rozstrzygniętych dotychczas przez gminy postępowań na odbiór i zagospodarowanie odpadów wykonawcy składają oferty zawierające bardzo niskie ceny, nierzadko o kilkadziesiąt procent niższe niż te, które wynikają z szacunków przeprowadzonych przed wszczęciem postępowań przez same samorządy. Jak pokazują przykłady (nie tylko GDDKiA), coś […]

„Brak wpływu”, czyli o nowym podejściu do zamówień publicznych

O tym, że prawo zamówień publicznych do najbardziej przyjaznych nie należy, wiedzą wszyscy jego „użytkownicy”. „Użytkownik”, to – dla ułatwienia dodam – ktoś kto użytkuje, wykorzystuje w praktyce – w tym przypadku stosuje. Żeby nie było wątpliwości, do kategorii tej nie należą z całą pewnością „twórcy” przepisów. Od jakiegoś czasu […]

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w świetle proponowanej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zm.) nakładają na gminy obowiązek organizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Jednocześnie „organ gminy jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie albo na […]

Dlaczego warto rozmawiać …

Jak wszyscy wiemy, znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy nowe, istotne obowiązki związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym obowiązek organizacji „przetargu/ów” na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na ich terenie. Zdajemy sobie sprawę, iż dla samorządowców jest to […]

Seminarium „Gminne przetargi w gospodarce odpadami komunalnymi”

Nasi eksperci zostali zaproszeni do udziału w seminarium „Gminne przetargi w gospodarce odpadami komunalnymi.Wymagania gmin a oczekiwania przedsiębiorców. Kwestie prawne, finansowe, jakościowe oraz przedmiotowe przetargów”, które odbędzie się 25 września 2012 w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie. Eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, Praktyki Podatkowej oraz z Zespołu Ochrony […]

Spółka komunalna tylko w przetargu?

Nowy system „zarządzania” śmieciami wprowadza podobno rewolucję na tym rynku. Wolałbym, żeby wprowadzał porządek, ale pewnie nie wszystko od razu. Samorządy zostały zobowiązane do przejęcia odpowiedzialności za śmieci, w tym do ich odbierania od mieszkańców oraz do budowy i zarządzania tzw. instalacjami do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych (łatwiej ITPOK). Co […]

Odbiór i zagospodarowanie odpadów a usługa w ogólnym interesie gospodarczym

Choć od przyjęcia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach minął już pewien czas wciąż nie cichnie krytyka w odniesieniu do pewnych rozwiązań w niej przyjętych. Obawy zgłaszają nie tylko przedsiębiorcy działający dotychczas na rynku odpadowym, lecz także liczne wątpliwość mają gminy, na które nowe regulacje nałożyły szereg […]