Tag: samorząd

Recycling symbol on brown paper tag. Concept of environmental awareness, eco lifestyle and green eco-friendly shipping.

Nie tylko dyrektywy, ustawy i rozporządzenia

W polskim porządku prawnym funkcjonuje, z każdym rokiem coraz liczniejsza, grupa przepisów środowiskowych o charakterze programowym czy planistycznym. Obok łatwo identyfikowanych programów i planów przyjmowanych na poziomie krajowym, coraz większe znaczenie praktyczne mają programy i plany przyjmowane na poziomie lokalnym (np. gminnym) czy też regionalnym (np. regiony gospodarki wodnej). I […]

PM10, PM2,5 i benzo(a)piren, czyli nie tylko CO2

PM10, PM2,5 i benzo(a)piren, czyli nie tylko CO2

W Paryżu rozpoczął się szczyt COP-21. Rozpoczęcie paryskiego szczytu zbiegło się z publikacją przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) najnowszego raportu o jakości powierza w Europie (Air quality in Europe — 2015 report). W Paryżu politycy i negocjatorzy mówią i będą mówili prawie wyłącznie o CO2. Raport EEA analizuje wpływ na […]

Ulepszanie świata a litera prawa. O krakowskiej uchwale antysmogowej

Przed kilkoma dniami opublikowane zostało uzasadnienie głośnego wyroku WSA w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2014 r., sygn. akt II SA/Kr 490/14. Orzeczeniem tym krakowski sąd uznał za niezgodną z prawem uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XLIV/703/13 w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, […]

Kto nadzoruje opłatę śmieciową?

Wojewoda lubelski już ponad rok temu wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w zakresie uchwał rad gmin dotyczących opłat śmieciowych. Tymczasem Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych uznała niedawno, że to izby są właściwe do badania uchwał pod kątem ich zgodności z prawem. Jednak tylko jeden z tych organów ma rzeczywiście prawo nadzorowania tych […]

Seminarium „Gminne przetargi w gospodarce odpadami komunalnymi”

Nasi eksperci zostali zaproszeni do udziału w seminarium „Gminne przetargi w gospodarce odpadami komunalnymi.Wymagania gmin a oczekiwania przedsiębiorców. Kwestie prawne, finansowe, jakościowe oraz przedmiotowe przetargów”, które odbędzie się 25 września 2012 w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie. Eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, Praktyki Podatkowej oraz z Zespołu Ochrony […]

„Opłata śmieciowa” – podatek od podatku?

W nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, zamiast wynagrodzenia wybranej przez siebie firmie świadczącej usługę odbioru śmieci, będą zobowiązani do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami (potocznie określanej mianem „opłaty śmieciowej”). Stawka opłaty (jak również termin, częstotliwość i tryb jej uiszczania) będzie ustalana przez radę gminy w […]

Gospodarka odpadami wyzwaniem dla samorządów – relacja z seminarium

25 lipca mieliśmy przyjemność gościć ponad 100 uczestników na seminarium „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wyzwania dla samorządów. Organizacja systemu. Odbiór odpadów” zorganizowanym przez kancelarię Domański Zakrzewski Palinka w ramach cyklu spotkań skierowanych dla władz i podmiotów samorządowych. Program seminarium jest dostępny na stronie https://www.dzp.pl/files/Konferencje/Program-25-07-2012.pdf

Niektóre konsekwencje prawne realizacji zadań publicznych przez związek międzygminny

Gminy przygotowując się do wdrożenia systemu gospodarki odpadami rozważają nawiązanie współpracy w ramach związku międzygminnego. Część zadań publicznych, które zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości są zadaniami własnymi gmin, wykracza swoją skalą czy znaczeniem poza granice samej gminy. Dla przykładu, takim zadaniem jest budowa i utrzymanie instalacji regionalnych, a także […]

Mieszkaniec, czyli kto?

Nie tak dawno weszły w życie przepisy wprowadzające rewolucję w systemie gospodarowania odpadami (nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Systemem tym mają zostać objęci przede wszystkim mieszkańcy gmin. I tu spotyka nas niemiła niespodzianka, bo na pozornie proste pytanie, kto to taki ten mieszkaniec, nie ma prostej odpowiedzi.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów a usługa w ogólnym interesie gospodarczym

Choć od przyjęcia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach minął już pewien czas wciąż nie cichnie krytyka w odniesieniu do pewnych rozwiązań w niej przyjętych. Obawy zgłaszają nie tylko przedsiębiorcy działający dotychczas na rynku odpadowym, lecz także liczne wątpliwość mają gminy, na które nowe regulacje nałożyły szereg […]