Tag: spalarnia

Wciąż jest szansa na przedłużenie ważności starych pozwoleń odpadowych

Postępują prace nad nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Głównym założeniem wprowadzanych poprawek jest umożliwienie spalarniom odpadów komunalnych uzyskania statusu instalacji ponadregionalnych. W założeniach autorów projektu, powinno to rozwiązać problem zbędnych inwestycji w przypadku istnienia niewykorzystanych mocy […]

Jest szansa na przedłużenie ważności starych pozwoleń odpadowych

Pisaliśmy przed kilkoma miesiącami o planowanych zmianach w regulacjach odpadowych. Prace legislacyjne posuwają się naprzód i w ostatnich dniach opublikowane zostało sprawozdanie stosownych komisji sejmowych (druk nr 2951). Posłowie poparli zasadnicze założenia nowelizacji, dotyczące przede wszystkim możliwości uzyskania statusu ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przez spalarnie odpadów. Treść poszczególnych […]

Co nowego w Poznaniu?

Postępowanie PPP pod nazwą „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania – Kontrakt 1” powoli dobiega końca. Termin składania ofert w postępowaniu upłynął 15 listopada 2012 r. Oferty złożyły trzy podmioty: Articulus sp. z o. o., ITPOK Poznań sp. z o. o. sp. k. oraz SITA – Zielona Energia sp. z […]

Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”

W dniach 15-17 października w Haston City Hotel we Wrocławiu odbędzie się IX edycja Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”. W czasie konferencji nasz ekspert z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, Magdalena Zabłocka, wygłosi prelekcję pt. „Projekty hybrydowe. Doświadczenia w realizacji pionierskiego modelu PPP w gospodarce odpadami”, […]

Wygrana DZP przed KIO – harmonogram postępowania zgodny z założeniami Miasta

W dniu dzisiejszym Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w całości odwołanie złożone przez jednego z partnerów prywatnych biorących udział w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Poznań w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie budowa i eksploatacja spalarni odpadów w Poznaniu (sygn. akt KIO/UZP 1756 /12). Partner prywatny zaskarżył […]

Czy w ciepłownictwie działa zasada TPA?

Wybudowanie i uruchomienie spalarni odpadów, która ma funkcjonować jako elektrociepłownia, wymaga wcześniejszego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Najbardziej zaawansowane rozwiązania w tym zakresie przewidują przepisy odnośnie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Sektor ciepłowniczy rządzi się nieco innymi prawami niż elektroenergetyka. Przepisy nie nakładają na firmy ciepłownicze obowiązków w zakresie rozdzielenia […]

Możliwości prawne zagospodarowania popiołów i żużli pochodzących ze spalarni odpadów

W chwili obecnej, na różnym etapie zaawansowania, jest kilka projektów budowy spalarni odpadów komunalnych. W przypadku realizacji tych projektów, wstydliwa statystyka masy odpadów komunalnych poddawanych termicznemu przekształceniu uległaby zasadniczej zmianie. Przypomnę jedynie, że w chwili obecnej w Polsce funkcjonuje 1 (słownie: jedna) spalarnia odpadów komunalnych o niewielkiej mocy przerobowej. Chodzi […]

Widoki na wsparcie dla kogeneracji

Przy ocenie opłacalności inwestycji w źródła produkujące energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu, a więc także inwestycji w spalarnie odpadów, istotne znaczenie ma to, czy instalacja spełni kryteria uprawniające do uzyskania specjalnych instrumentów wsparcia w postaci kolorowych certyfikatów. Obecny system prawny umożliwia tzw. synergię certyfikatów, co oznacza, że łącząc proekologiczne […]