Tag: Telemedycyna

Telemedycyna i e-zdrowie – rewolucja informatyczna w obszarze ochrony zdrowia

Rewolucja technologiczna w ochronie zdrowia w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych jest faktem. Szczególnie interesującym obszarem w ramach szeroko rozumianego e-zdrowia jest telemedycyna rozumiana jako udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na odległość. Obecnie w krajach rozwiniętych ciężar dyskusji i działań dotyczących telemedycyny ulega istotnemu przesunięciu – z rozważań nad tym, czy warto stawiać […]