Tag: uchwała

Precedensowa uchwała NSA – opodatkowanie sportowców

Nastąpił przełom w wieloletnim sporze z organami podatkowymi dotyczącym opodatkowania przychodów z uprawiania sportu, w którym Praktyka Podatkowa DZP reprezentowała profesjonalnego sportowca. W dniu dzisiejszym powiększony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) wydał uchwałę o sygn. II FPS 1/15, którą potwierdził, że w sytuacji gdy podatnik uzyskuje przychody z uprawiania sportu, […]

Uchwała NSA o gminnych jednostkach budżetowych – uzasadnienie

Dzisiaj opublikowana uchwała NSA (I FPS 1/13) nie pozostawia wątpliwości, dlaczego gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT. Znaczenie uchwały (o nim tutaj) nie może jednak pasjonować tylko samorządowców. NSA odpowiedział bowiem na pytanie, kiedy podmiot nie jest podatnikiem VAT. Istota sporu o „samodzielność” Zadaniem NSA było rozpoznanie połączonej sprawy […]

Uchwała NSA o gminnych jednostkach budżetowych

W sentencji uchwały z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. I FPS 1/13, w sprawie Gminy Wrocław, Naczelny Sąd Administracyjny odpowiedział przecząco na pytanie: Czy w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, […]

Będzie uchwała NSA na temat reprezentacji

Po kilkunastu miesiącach rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, Naczelny Sąd Administracyjny będzie musiał w końcu zmierzyć się z odpowiedzią na pytanie: jak należy interpretować pojęcie „reprezentacji” z punktu widzenia ustawy o CIT?.