Wiele kontrowersji wzbudziła uchwała siódemkowa NSA z maja br. dotycząca opodatkowania abonamentów medycznych.

NSA stwierdził bowiem, że pakiety świadczeń medycznych finansowane przez pracodawcę stanowią dla uprawnionych pracowników korzyść majątkową i powinny podlegać opodatkowaniu jako przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Sąd podkreślił również, iż bez znaczenia dla obowiązku podatkowego pozostaje czy pracownik rzeczywiście ze świadczeń korzystał. Liczy się jedynie samo uprawnienie do skorzystania z usług.

Tym samym NSA odrzucił argumentację prezentowaną w części orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy pracodawca opłaca ryczałtowo abonament medyczny za grupę pracowników, brak jest sposobu ustalenia dla pracownika konkretnej kwoty przychodu, a w konsekwencji brak jest możliwości obliczenia podatku

Konsekwencją przedmiotowej uchwały jest obowiązek płatnika do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku. Pracodawca jest bowiem obowiązany do ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia (pakietu medycznego) i potrącenia odpowiedniej kwoty podatku z wynagrodzenia pracownika.

Należy też zwrócić uwagę na kwestię odpowiedzialności za niedobrany i niezapłacony dotychczas podatek.


Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *